Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hæfter jeg for min ægtefælles skattegæld?

Kære Monica Kromann

 

Jeg har et spørgsmål til din juridiske

brevkasse.

 

Jeg skriver til dig, da min kone er i den uheldige situation, at skylde et stort beløb til SKAT. I den forbindelse er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg er medhæftende for denne gæld?

Jeg har læst, at ægtefæller ikke hæfter for gæld, som den anden har stiftet, men gælder dette også i forhold til gæld til det offentlige?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål i din brevkasse.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Erik


Svar:

Kære Erik

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. 

Det følger af lov om ægtefællers økonomiske forhold § 3, at hver ægtefælle hæfter for sine egne forpligtelser. Det er altså det klare udgangspunkt, at der er særhæftelse i ægteskabet, hvilket således indebærer at hver ægtefælle hæfter for egen gæld.

Der er dog en undtagelse hertil, når der er tale om gæld til det offentlige. Det følger således af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 12, stk. 1, at en ægtefælle kan blive subsidiær hæftende for den anden ægtefælles gæld til SKAT.

Det skal dog bemærkes, at reglen kun finder anvendelse på oparbejdet skattegæld under ægteskabet, hvilket vil sige, at skattegælden skal være opstået i vielsesåret eller senere. Du kan derved ikke blive subsidiært hæftende for din ægtefælles gæld til det offentlige, såfremt gælden er stiftet forud for ægteskabets indgåelse.

Bestemmelsen giver dog først SKAT mulighed for, at foretage udlæg hos skyldnerens ægtefælle, såfremt der forgæves er forsøgt udlæg hos den skattepligtige selv. Der skal således være konstateret en manglende betalingsevne hos skyldneren, ved forsøgt udlæg, hvorved pantefogeden har forsøgt at inddrive gæld i diverse aktiver.

Det er endvidere en betingelse for det offentliges mulighed for at inddrive gælden hos skyldnerens ægtefælle, at I er samlevende på tidspunktet, hvor der gøres udlæg.

Det er uden betydning for, om SKAT kan inddrive gælden hos den anden ægtefælle, om dennes aktiver er omfattet af en ægtepagt om særeje. Hæftelsen ophører dog ved samlivets ophævelse, eller ved separation eller skilsmisse.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende hæftelse for din ægtefælles gæld til det offentlige, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

 

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.