Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvilke rettigheder har man som henholdsvis bopæls- og samværsforælder?

Kære Monica Kromann

Min hustru og jeg er netop gået fra hinanden. Vi har sammen to børn på henholdsvis 9 og 6 år.

Vi er blevet enige om, at vi ønsker en 7/7-ordning, men vi kan ikke kan blive enige om, hvem der skal have bopælen over børnene.

Jeg ønsker, at vi som forældre kan samarbejde om børnene og er nu i tvivl om, hvorvidt jeg skal stå fast eller give mig.

Mit spørgsmål er derfor, om det har stor betydning at være bopælsforælder, når børnene har samvær i en 7/7-ordning? Har bopælsforælderen særlige rettigheder, som samværsforælderen ikke har?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

 

Finn


Svar:

Kære Finn

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når I som forældre går fra hinanden, skal I finde ud af, hvem der skal have bopælen over børnene, og hvordan samværsordningen skal fungere.

Disse spørgsmål kan afføde uenigheder og problemer mellem jer som forældre, og det er desværre min erfaring, at en del forældre ikke kan blive enige om bopæl og samvær.

Barnet skal have adresse hos bopælsforælderen, og det er som udgangspunkt bopælsforælderen, der bestemmer, hvor i Danmark barnet skal bo. Hvis bopælsforælderen ønsker at flytte, skal dette varsles over for den anden part senest 6 uger før. Varslet vil give den anden forælder mulighed for at starte en sag om bopæl eller samvær inden flytningen.

Bopælsforælderen kan træffe beslutninger om overordnede forhold i barnets daglige liv på egen hånd. Dette gælder blandt andet beslutninger vedrørende barnets daginstitution og barnets daglige velbefindende som f.eks. konsultation af skolepsykolog. Hensigten er at undgå, at der hele tiden opstår konflikter omkring barnet i dets dagligdag.

Samværsforælderen bestemmer som udgangspunkt rammerne for samværet, medmindre der er truffet afgørelse om andet. Samværsforælderen bestemmer derfor som udgangspunkt, hvor barnet opholder sig under samværet ligesom samværsforælderen bestemmer, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal gå til under samværet.

Væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold kræver derimod enighed mellem forældrene, når der er fælles forældremyndighed. I skal derfor som forældre være enige om blandt andet skolevalg, skolefritidsordning, væsentlig medicinsk behandling, udstedelse af pas og religiøse forhold.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med bopæl og samvær, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.