Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg komme ud af solidarisk hæftelse?

Kære Monica Kromann, Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, at du vil besvare.

Det drejer sig om, at jeg for nogle år siden optog et boliglån i banken som min tidligere samlever og jeg hæfter solidarisk for.  Efter samlivsophævelsen er jeg fraflyttet huset – som min tidligere samlever nu udlejer til en anden familie. Jeg bor i en lejebolig sammen med børnene, og jeg betaler derfor ikke længere til huset.

Jeg har i ca. 3 år ventet på, at huset skulle blive solgt, så gælden kunne indfries, hvilket dog endnu ikke er sket. Jeg er derfor i vildrede, da jeg ikke kan se en vej ud af den solidariske hæftelse. Kan det virkelig passe, at jeg hæfter, indtil min tidligere samlever på et tidspunkt vælger at sælge huset? Har jeg mulighed for at slippe fri som meddebitor? Selvom vi i sin tid optog lånet sammen, er det kun min tidligere samlevers navn, der står på skødet. Har det nogen betydning?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Mange tak for din henvendelse og dine udemærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Der er desværre en del samlevende og ægtefæller, der i forbindelse med en samlivsophævelse står i den situation, hvor boligen enten ikke kan sælges eller hvor den ene part modarbejder salget af boligen. Årsagen hertil kan være uenigheder vedrørende en eller flere af de økonomiske aspekter i forbindelse med en samlivsophævelse, herunder retten til fortsat at bebo den tidligere fælles bolig, eventuelle indbyrdes krav opstået under samlivet og betaling af udgifter til den tidligere fælles bolig – eller blot kan det skyldes samarbejdsvanskeligheder parterne imellem.

Er der tale om solidarisk hæftelse for et boliglån, er det vigtigt, at boliglånet - og øvrige forpligtelser - ikke misligholdes. I modsat fald kan banken forlange huset solgt på en tvangsauktion, hvilket i sagens natur sjældent medfører en god salgspris, og dermed kan I begge stå tilbage med en betydelig restgæld. Denne restgæld vil banken kunne opkræve hos hver af jer. Solidarisk hæftelse medfører således, at du i værste fald kan risikere at skulle tilbagebetale hele lånet - din egen andel såvel som din tidligere samlevers andel. Den af jer, der betaler, vil herefter kunne kræve halvdelen af beløbet betalt af den anden, hvilket imidlertid er banken uvedkommende.

Det er desværre kun muligt at komme ud af den solidariske hæftelse ved at indfri lånet, eller ved at den anden part – med bankens samtykke – overtager hele gældsforpligtelsen. Dette gælder uanset, om dine forhold og forudsætninger, har ændret sig siden lånets optagelse. Dine muligheder forringes desværre yderligere af, at dit navn ikke fremgår af skødet, og dermed er din tidligere samlever formelt set eneejer af huset. Du vil derfor som udgangspunkt heller ikke være berettiget til halvdelen af salgsprovenuet, når/hvis din tidligere samlever på et tidspunkt skulle vælge at sælge huset.

Som det fremgår af ovenstående bør man i almindelighed være varsom med at påtage sig solidarisk hæftelse for lån eller i hvert fald sikre, at man også formelt registreres som medejer, og i så fald udarbejde en samejeoverenskomst, hvoraf det blandt andet fremgår, hvordan samejet kan opløses og hvilke krav man har mod hinanden.

Jeg vil anbefale, at du kontakter en advokat, der nærmere kan vurdere dine muligheder, herunder hvilke krav du kan gøre gældende over for din tidligere samlever.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et overblik over dine muligheder, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.