Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arver jeg min far?

Kære Monica Kromann,

Jeg nogle spørgsmål vedrørende arv, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med.

Jeg er enebarn. Min far døde i 1991 uden at have oprettet testamente. Min mor sidder i uskiftet bo efter min far. Min mor oprettede et testamente i 2007, hvorefter jeg skulle arve mindst muligt og mine 3 børn dele resten. Efter den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der lavet et tillæg til testamentet således, at mine 3 børn og jeg hver skal arve ¼ efter hende.

Men hvorledes forholder det sig med arven efter min far? Kan min mor disponere over hele det uskiftede fælles bo? Eller arver jeg min fars halvdel af boet?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære læser,

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne vedrørende arvens fordeling, oprettelse af testamente og en arveladers testationskompetence fremgår af Arveloven.

Det korte svar er, at din mor ikke har ret til at råde over den del af det uskiftede bo, der falder i arv efter din far, hvorfor du arver denne halvdel alene. Dette heller ikke selvom hun opretter et testamente. Hertil gælder dog visse undtagelser, som jeg i det følgende vil uddybe.

Det følger af Arveloven, at den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, udøver en ejers rådighed over det uskiftede bo. Heri ligger, at den længstlevende kan forbruge af boets midler, give gaver mv. Det betyder, af hensyn til førstafdødes arvinger, dog ikke, at længstlevende frit kan råde over boets midler ved oprettelse af et testamente. Foruden respekten for førstafdødes arvinger, skal længstlevende tillige respektere sine egne livsarvingers tvangsarv. Med andre ord kan længstlevende ægtefælle ved testamente kvantitativt råde over 3/8 af det uskiftede bos midler. Det betyder, at din mor i testamentet alene råder over boet efter hende.

Ved en kvantitativ opgørelse ses der alene på fordelingen i kroner og ører, hvorimod den kvalitative fordeling omhandler fordelingen af det udskiftede bos genstande. Du skriver i dit brev, at din far ikke har oprettet et testamente, hvorfor jeg antager, at han heller ikke har oprettet et indbotestamente. Herefter kan din mor kvalitativt træffe testamentariske bestemmelser over det uskiftede bos genstande, uanset om genstandene tilhører din fars eller din mors bodel så længe, at værdien af genstandene ikke overskrider arven efter din mor. Har din far derimod oprettet et indbotestamente, skal din mor respektere dette testamente, for så vidt angår de genstande, han har rådet over.

Fordelingen af det uskiftede bo bliver således, at din fars bo udgør 4/8, imens din mors bo udgør den anden halvdel på 4/8. Boet efter din far er der ikke testeret over, hvorfor du arver denne del. Din mor har i testamentet fra 2007 reduceret din arv til tvangsarv ved at bestemme, at du alene skal arve 25 %, af den del af det uskiftede bo, der udgør din mors andel. Det betyder, at du efter din mor arver 1/8 af det uskiftede bo. Du arver således i alt 5/8 af det uskiftede bo og hvert af dine børn arver 1/8 af det uskiftede bo.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål og jeg ønsker dig og held og lykke i det videre forløb.

Med Venlig Hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.