Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg give afkald på arv?

 

Kære Monica Kromann

Jeg har enkelte spørgsmål vedrørende arv, som jeg håber, at du vil svare på.

Min far har siddet i uskiftet bo i nogle år, men han er dog efterhånden ved at være oppe i årene, hvilket har givet mig anledning til overvejelser vedrørende min arv.

Jeg står nemlig desværre i den situation, at jeg efter en skilsmisse og salg af fast ejendom med tab, står med en betydelig gæld. Mine kreditorer har ikke ligefrem været særligt imødekommende over for løsninger i forhold til min uheldige situation, og jeg ønsker derfor heller ikke, at min arv skal gå til mine kreditorer.

Jeg vil derfor gerne vide, hvorvidt det er muligt at give afkald på min arv? Og er det i så fald muligt at lade min arv gå direkte videre til mine børn og eventuelt min samlever?

Med venlig hilsen

Den Forgældede


Svar:

Kære Forgældede

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne om arveafkald findes i Arveloven. Loven giver dig mulighed for at give afkald på forventet arv – dvs. medens din far fortsat er i live – eller afkald på forfalden arv – dvs. når din far er afgået ved døden.

Det er ikke helt ualmindeligt at give afkald på arv. Det kan f.eks. være personlige årsager, at man ikke ønsker at deltage i skiftet, at man ønsker at spare boafgiften eller – som tilfældet er her – betydelig gæld hos arvingen.

Du kan give helt eller delvist arveafkald, og du kan give afkaldet mod vederlag eller uden vederlag. Det er dog næppe formålstjenlig at give arvekald mod vederlag, idet dine kreditorer vil have mulighed for i stedet at gøre udlæg i vederlaget. Såfremt du vælger at give afkald på din arv, bør dette derfor ske uden vederlag.

Der er ikke formkrav til selve arveafkaldet, men det tilrådes ved en skriftlig, dateret og underskrevet erklæring, således at der ikke er tvivl om, hvorvidt der er givet arveafkald og tidspunktet herfor.

Såfremt der er tale om afkald på forventet arv, skal afkaldet meddeles din far. Som en væsentlig undtagelse hertil, kan din far dog også acceptere arveafkald for så vidt angår arven efter din mor, idet han hensidder i uskiftet bo. Er arveafkaldet uden betingelser, skal arveafkaldet alene være kommet til din fars kundskab. Er der derimod tale om et betinget arveafkald, skal din far acceptere afkaldet - eventuelt stiltiende. Afviser han at acceptere arveafkaldet, foreligger der ikke et gyldigt arveafkald.

Er der tale om forfalden arv, kan arveafkaldet formentlig gives over for en bobestyrer, skifteretten eller medarvinger. 

Et arveafkald kan være blankt, hvilket vil sige, at afkaldet er med virkning for både dig og dine livsarvinger (dvs. børn og børnebørn). Arvekaldet kan også være personligt, dvs. at dine livsarvingers arveret forbeholdes. Du skal således give et personligt arveafkald, såfremt du ønsker, at din arv i stedet skal tilfalde dine livsarvinger. Du skal være opmærksom på, at du alene giver afkald på arv til fordel for dine livsarvinger, men derimod ikke til fordel for en eventuel samlever eller ægtefælle. Ønsker du, at din arv skal tilfalde dine livsarvinger og din samlever, skal du i stedet give et blankt arveafkald, og din far i stedet indsætte dine livsarvinger og din samlever i sit testamente.

Uanset om arveafkaldet er blankt eller personligt, er retsvirkningen, at du ikke modtager nogen arv – heller ikke tvangsarv - som dine kreditorer vil kunne gøre udlæg i. Arveafkaldet kan som udgangspunkt heller ikke tilsidesættes af dine kreditorer. Udgangspunktet fraviges dog i det omfang, at der er tale om afkald på forfalden arv. I disse tilfælde kan dine kreditorer efter omstændighederne få omstødt arveafkaldet.

Såfremt din gæld er af en sådan størrelse, at det ikke er realistisk, at du inden for en overskuelig fremtid vil kunne opfylde dine gældsforpligtelser, kan du overveje at søge om gældssanering. Du skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at afkald på (betydelig) arv efter omstændighederne kan medføre en afvisning af gældssaneringen.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.