Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Påvirker arv min datters SU?

Hej brevkasse.

Jeg skriver til jer på vegne af min datter som er studerende og på SU. Min søn døde desværre tidligere i år, hvorfor min datter og jeg har fået et større beløb udbetalt fra livsforsikringen.

Min datter har arvet ca. 250.000 kr. og mit spørgsmål er, om dette påvirker hendes SU? Der er trukket skat af det beløb hun har fået udbetalt.

Jeg håber at høre fra jer.

På forhånd tak.

Kirsten.


Svar:

Kære Kirsten.

Jeg er ked af at høre om jeres tab og håber at mit svar kan afhjælpe jer med lidt af jeres problemer.

Der betales ikke skat ved udbetalinger af rene livsforsikringer. I har i jeres tilfælde i stedet betalt en boafgift. Forsikringsselskabet beregner og trækker boafgifterne fra, inden det udbetaler summen. Forsikringsselskabet sørger også for at indbetale boafgifterne til myndighederne. Man skal altså ikke betale skat af en arv, men indtægter, som arven efterfølgende giver, skal der betales skat af. Disse indtægter kan være renter, aktieudbytte eller skattepligtig fortjeneste ved salg af fast ejendom. Man betaler altså skat af arvens afkast.

Er din datters egenindkomst, altså de indtægter hun har ved siden af sin SU, større end hendes fribeløb, skal hun betale en del af hendes SU og eventuelt SU-lån tilbage. Studerer din datter på en ungdomsuddannelse er fribeløbet i 2011 på 83.760 kr., mens fribeløbet er 103.500 kr., hvis din datter studerer på en videregående uddannelse.

Ved opgørelsen af egenindkomsten medregnes løn og anden indkomst i forbindelse med arbejde, dagpenge, skattepligtige sociale ydelser, hvis aktuelt honorarer, legater og etableringsopsparinger, personlig indkomst fra egen virksomhed, renter af formue samt afkast af arv. Det sidste er jo netop relevant i din datters tilfælde. Her vil afkastet, altså for eksempel renterne eller udbyttet hvis pengene fra livsforsikringen investeres i aktier, indgå i beregningen af din datters egenindkomst. Overstiger din datters egenindkomst herefter hendes fribeløb, skal hun betale SU og SU-lån tilbage svarende til differencen mellem egenindkomsten og fribeløbet plus et tillæg på 7 %.

Alle oplysninger om arven og et eventuelt afkast heraf, får SU-styrelsen oplyst af SKAT, hvorfra de også modtager alle andre oplysninger om din datters indkomst. Din datter skal således ikke særskilt oplyse SU-styrelsen herom.

Jeg håber mit svar kan hjælpe.
 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.