Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Udvidet samlevertestamente

Kære Monica.

Jeg har boet sammen med min kæreste siden 2003, og vi er så heldige, at have to børn sammen. Vi er ikke gift, og efter en samtale med nogle venner, er jeg blevet bekymret for, hvad der vil ske, hvis en af os pludselig dør. Jeg er blevet fortalt, at vi ikke arver hinanden, hvis vi ikke er gift, hvilket vil gøre det svært at blive siddende i huset. Vi er blevet rådet til at gifte os hurtigst muligt, da dette vil være den letteste måde at sikre hinanden på. Dette går vi nu og overvejer, men er der andre muligheder, hvis vi ikke ønsker at gifte os? Jeg håber, at du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Sarah


Svar:

Kære Sarah.

Mange tak for din mail og dit udemærkede spørgsmål. Der er mange, der sidder i samme situation som dig og har de samme bekymringer. Der er desværre mange, der stadig er af den opfattelse, at man som ugifte samlevende automatisk arver hinanden, hvis man har børn sammen eller har boet sammen i mere end 2 år, hvilket ikke er tilfældet. Mange ugifte par risikerer derfor at må gå fra hus og hjem, hvis den ene dør.

Du og din kæreste behøver dog ikke gifte jer for at sikre hinanden økonomisk, hvilket dog er den nemmeste måde. For at undgå økonomiske problemer, hvis en af jer dør, kan I naturligvis oprette et gensidigt testamente, hvor længstlevende er begunstiget mest muligt. På denne måde kan I sikre, at den efterladte arver ¾ af, hvad den afdøde efterlader sig, mens jeres børn arver den resterende ¼.

Jeg vil dog anbefale, at I opretter et såkaldt udvidet samlever testamente, da I herved i højere grad stilles, som var I gift og dermed sikrer hinanden bedst muligt. Det blev muligt at oprettete et udvidet samlevertestamente, da den nye arvelov trådte i kraft den 1. januar 2008.

I forhold til et almindeligt gensidigt testamente, er der en række fordele ved at vælge et udvidet samlevertestamente. Blandt andet stiger arvelodden til den længstlevende til 7/8 i modsætning til de ovennævnte ¾, den efterladte har ret til suppleringsarv, hvilket sikrer at denne som minimum står tilbage med en nettoformue på kr. 680.000,00 inklusiv eventuelle forsikringssummer. Derudover vil den efterladte også have mulighed for at få henstand med udbetalingen af arven efter samme regler som ægtefæller. Et udvidet samlevertestamente giver dog ikke den længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvilket udelukkende er muligt, hvis I gifter jer.

En række betingelser skal være opfyldt, før I kan oprette et gyldigt udvidet samlevertestamente, og jeg kan ikke se, på baggrund af din mail, om I opfylder dem alle, men dette vil en advokat naturligvis undersøge i forbindelse med oprettelsen af testamentet. Jeg kan nævne, at I naturligvis ikke må have oprettet et samlevertestamente med andre, ligesom I skal kunne indgå ægteskab med hinanden, hvis I altså ønskede det. Dette betyder blandt andet, at hverken du eller din kæreste må være gift med andre eller sidde i uskiftet bo.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig overblik over dine muligheder. At gifte sig er fortsat den nemmeste - men måske ikke den altid billigste måde, hvis man samtidig holder en stor fest - som du og din kæreste kan sikre hinanden på, men som du kan læse, er der dog alternativer. Vælger I at oprette et udvidet samlevertestamente, bør I kontakte en advokat, der vil sikre, at I opfylder betingelserne for oprettelsen heraf, ligesom denne vil sikre, at testamentes bestemmelser har virkning efter hensigten og at formkravene ved oprettelsen af testamenter er opfyldt. Hav en god sommer.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.