Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Bør jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Kære Monica Kromann

Jeg er en mand på 45 år. Jeg har en kone og to børn. Jeg er sund og rask og generelt i god fysisk form. Alligevel gør jeg mig tanker om, hvordan jeg er stillet i tilfælde af, at jeg skulle blive syg eller komme ud for en ulykke. Dette skyldes måske, at min egen far fik diagnosticeret en demenssygdom i en meget tidlig alder.

Jeg har hørt mange tale om en fremtidsfuldmagt, men jeg er i tvivl om, hvad en sådan fremtidsfuldmagt indebærer, og hvorvidt det er relevant for mig at oprette en. Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg behøver at oprette en fremtidsfuldmagt, når jeg har ægtefælle og børn, som ved hvad jeg ønsker.

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas


Svar:

Kære Thomas

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Vi håber selvfølgelig alle, at vi bevarer et godt helbred igennem hele livet – både fysisk og mentalt – selvom der er en risiko for, at vi kan blive syge, og at vi på et tidspunkt ikke længere vil være i stand til selv at varetage vores personlige og økonomiske forhold. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du sikre dig medbestemmelse i forhold til at bestemme, hvem der skal hjælpe dig med at varetage dine forhold, ligesom du på forhånd kan bestemme, hvilke dispositioner din fremtidsfuldmægtige skal kunne hjælpe dig med.

En fremtidsfuldmagt fungerer som et alternativ til et værgemål, og en fremtidsfuldmagt og et værgemål kan på mange måder minde om hinanden.

Hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at varetage dine økonomiske og personlige forhold, kan Familieretshuset beskikke en værge for dig. Værgen kan enten være et familiemedlem, en anden nærtstående eller en af Familieretshusets faste professionelle værger. Det kan dog tage lang tid at få beskikket en værge, og i perioden indtil der er beskikket en værge, vil der ofte være en række dispositioner, der ikke kan foretages.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan do i højere grad selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig samt hvilke dispositioner fremtidsfuldmagten skal omfatte – f.eks. økonomiske og/eller personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes på et hvilket som helst tidspunkt, mens dit helbred stadig er godt. Fuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret og sættes i kraft af Familieretshuset, når betingelserne er opfyldte. Hvis du ikke får behov for fuldmagten, vil den aldrig blive aktuel. Fuldmagten vil således først træde i kraft, hvis du en dag ikke længere er i stand til at varetage dine forhold f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse.

Der er således en række fordele ved at oprette en fremtidsfuldmagt. Du vælger selv, hvem du vil udpege til fuldmægtig, og du kan ligeledes vælge flere fuldmægtige. Din ægtefælle og børn vil undgå en lang og besværlig værgemålssag. Da du selv vælger en nærtstående person, som der skal hjælpe dig, er vedkommende formentligt også i højere grad i stand til at kende dine personlige præferencer og vil derfor også i højere grad handle ud fra disse. Du kan således ved at oprette en fremtidsfuldmagt sikre, at beslutningerne bliver truffet ud fra din interesse. 

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret. Du er naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.