Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Fars kæreste styrer pengene

Kære Monica Kromann

Jeg blev så glad, da jeg fandt din brevkasse. Jeg håber derfor, at du vil svare mig på nedenstående spørgsmål.

Min far og hans kæreste valgte for 25 år siden at flytte sammen i min fars ejerlejlighed. Da de ikke ønskede at blive gift, lavede han, for at give hende en form for sikring, et testamente, hvori det blandt andet blev nævnt, at hun måtte forblive boende i hjemmet i tre år efter hans død.

Min far er nu desværre blevet ramt af parkinson og flyttet på plejehjem, mens hans kæreste stadig bor i lejligheden og administrere hans økonomi. Jeg er min fars eneste arving og er nu i tvivl om, hvad min arveretlige stilling er over for hans kæreste, idet jeg ikke føler, at jeg ved, hvad der foregår med hans økonomi.

Har jeg desuden nogen mulighed for at få adgang til det oprindelige testamente?

Med venlig hilsen

Datteren


Svar:

Kære Datter,

Tak for dine gode spørgsmål, som jeg forsøge at besvare i det følgende.

Udgangspunktet i dansk arveret er, at ugifte samlevende ikke er legale arvinger, hvorfor de ikke har automatisk arveret efter hinanden. Du er derfor den eneste legale arving i boet efter din far, og skal som udgangspunkt arve hele boet efter ham.

Din arveretlige stilling vil imidlertid afhænge af, hvad der står anført i din fars testamente. Ugifte samlevende er nødsaget til at oprettet et udvidet samlevertestamente, såfremt de ønsker at sikre hinanden som ægtfæller. Ved et udvidet samlevertestamente vil samleveren kunne arve op imod 7/8 af arven. Imidlertid er der nogle krav til, at man kan oprette et udvidet samlevertestamente, herunder at man har eller har haft børn med hinanden eller at man venter et fælles barn. Idet du er din fars eneste arving, kan din far og hans samlever ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente, da betingelserne for at oprette et sådant ikke er opfyldt. Din far har dog kunnet testere over friarven – svarende til 3/4 af arven. Du vil derfor kun være sikret din tvangsarv – svarende til 1/4 af arven efter din far, alt i øvrigt efter testamentes indhold.

Hvorvidt du har mulighed for at holde øje med din fars økonomi, afhænger af, om din far er underlagt værgemål. Hvis du ikke er beskikket som værge for din far, vil du ikke kunne træffe foranstaltninger på hans vegne. Hvis din far er så syg, at han ikke ved, hvad der foregår, har du mulighed for at anmode Statsforvaltningen om, at tage stilling til, om betingelserne for at iværksætte værgemål for ham er opfyldt. Værgen vil herefter være underlagt Statsforvaltningens kontrol, ligesom at du har mulighed for at søge om at blive værge.

Det er ikke muligt at få adgang til din fars testamente, idet testamenter er personlige. Et testamente kan enten oprettes som et notartestamente, vidnetestamente eller et nødtestamente. Hvis testamentet er underskrevet for en notar vil det være registreret, at din far har oprettet et testamente, og der vil derfor findes en kopi af testamentet i den retskreds, hvor testamentet er underskrevet. Hvis testamentet derimod er oprettet som et vidnetestamente, vil det ikke være registreret at din far har oprettet et testamente. Du skal derfor selv sørge for, at testamentet kommer frem ved din fars død.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker held og lykke i dit videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Advokat Monica Kromann (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.