Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg ret til juleferie- og erstatningssamvær?

Kære Monica Kromann

Min ekskone og jeg blev skilt for to år siden. I forbindelse med vores skilsmisse fik min ekskone bopælsretten over vores børn, mens jeg udover løbende hverdag- og weekendsamvær blandt andet fik ret til feriesamvær, således at min ekskone og jeg skiftes til at holde jul og nytår med børnene. Min ekskone og jeg har desværre en del samarbejdsvanskeligheder, og min ekskone har derfor meddelt mig, at hun ikke vil udlevere børnene til feriesamvær i julen.

Hvad stiller jeg op?

Med venlig hilsen

Den fortvivlede far


Svar:

Kære fortvivlede far

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når forældre selv aftaler samvær i forbindelse med ferier, giver det ligesom ved andre aftaler om samvær god mening at medtage hensyn så som barnets alder, barnets holdning, tilknytning til den anden forælder med mere i jeres overvejelser. Børn gælder sig til ferie og de oplevelser, som kan være forbundet med ferier, og det er derfor en god ide både for børnenes og for forældrenes skyld at aftale feriesamvær i god tid og at overholde det aftalte feriesamvær.

Mange forældre skiftes til at holde jul og nytår med børnene, hvilket betyder, at når børnene er hos far i juledagene, så er de hos mor til nytår. Forældre har et stort ønske om at være sammen med børnene i julen, men dette kan betyde en hektisk jul for børnene, hvis der er mange skift i løbet af juledagene. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der opbygges faste jule- og nytårstraditioner for børnene. Børn er ofte glade for traditioner, og det kan være gavnligt for børnene, hvis disse bibeholdes, således at børnene oplever, at der er nogle ting, der ikke ændres på selvom mor og far flytter fra hinanden.

Du har som samværsforælder som udgangspunkt ret til og krav på det samvær, som fremgår af samværsaftalen eller samværsresolutionen.

Hvis Statsforvaltningens afgørelse om samvær ikke respekteres, og en forælder ikke vil udlevere barnet til samvær eller levere barnet tilbage efter samværet, kan du få hjælp hos fogedretten.

Hvis I selv har lavet en aftale om samvær, og den ikke overholdes, kan du også få fogedretten hjælp til at samværet gennemføres. Det er dog en betingelse, at det af den skriftlige aftale fremgår, at den kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Hvis du ønsker hjælp til tvangsfuldbyrdelse af dit samvær med barnet kan du henvende dig til fogedretten i den retskreds, hvor barnet bor. Du kan på www.domstol.dk finde en blanket til anmodning om fogedretten om udlevering af barn.

Fogedretten vil dog ikke gennemtvinge et samvær, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed udsættes for alvorlig fare.

Hvis det derimod er samværsforælderen, som ikke henter barnet til den aftalte eller fastsatte tid, vil din ekskone ikke kunne få hjælp til at gennemtvinge samværet. Der er nemlig ingen mulighed for at gennemtvinge et samvær, som den, der har ret til samvær, ikke ønsker.

Ifølge Forældreansvarsloven får samværsforælderen helt automatisk ret til såkaldt erstatningssamvær, hvis bopælsforælderen aflyser samværet. Reglerne medfører, at hvis samværet ikke gennemføres, så er der automatisk samvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som er aftalt eller fastsat.

Formålet med automatisk samvær er, at opretholde barnets kontinuerlige og løbende kontakt med samværsforælderen. Desuden forebygges også, at bopælsforælderen igen aflyser et samvær.

Erstatningssamværet udløses automatisk uanset aflysningsgrunden, også i tilfælde af barnets sygdom. Reglen om automatisk erstatningssamvær gælder dog kun det løbende samvær. Det gælder således ikke enkeltstående samvær, som eksempelvis feriesamvær. Du har derfor ikke have mulighed for at anvende reglerne vedrørende det automatiske erstatningsansvar, hvis ikke din ekskone udleverer børnene til samværet i ferien.

Reglen om automatisk erstatningssamvær gælder i alle tilfælde. Det vil sige, både når forældrene selv har lavet samværsaftaler, og når Statsforvaltningen har fastsat samværet. Men reglen har kun praktisk betydning i de situationer, hvor forældrene ikke selv kan aftale ændringer af samværet. Som forældre kan man sagtens selv aftale ændringer, når der er behov for det.

Hvis man ønsker at gøre brug af automatisk erstatningssamvær, skal man som samværsforælder meddele bopælsforælderen, at man ønsker erstatningssamværet, når man får besked om aflysningen. Man kan ikke søge om erstatningssamvær hos Statsforvaltningen eller andre myndigheder, men altså selv sikre, at beskeden om, at man vil have erstatningssamvær, kommer frem til bopælsforælderen.

Hvis erstatningssamværet ikke bliver overholdt, og hvis man ønsker hjælp til at gennemtvinge samværet, er det Fogedretten, som skal kontaktes.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål. Såfremt du ønsker yderligere vejledning, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du kan læse mere om familieretlige emner i min brevkasse på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.