Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvor stor en kontantgave må jeg give mine børn?

Kære Monica Kromann,

Min mand og jeg har nogle spørgsmål, som vi håber, at du har lyst til at besvare.

Vores børn er efterhånden ved at være voksne, og skal til at stifte hjem og familie, og vi vil derfor gerne prøve at hjælpe dem økonomisk, når vi nu har mulighed herfor. Vi kan dog forstå, at der er grænser for, hvor meget vi kan give vores børn?

Hvad er konsekvensen, hvis vi giver mere, end hvad vi lovligt må? Er der andre muligheder end kontante gaver?

Vi håber på et snarligt svar.

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læsere,

Tak for Jeres henvendelse og Jeres gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er i et vist omfang muligt at give nært beslægtede, herunder børn og børnebørn, en gave uden at dette har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Størrelsen af afgiftsfrie gaver reguleres i Boafgiftsloven. Størrelsen på beløbet der kan gives en skatte- eller afgiftsfri gave for, afhænger af, hvem gaven ydes til. Giver man en gave, der er større end det tilladte grundbeløb, skal der betales en gaveafgift for så vidt angår den del af værdien, der overstiger det tilladte grundbeløb.

Det fremgår af Boafgiftsloven, at man har mulighed for at give afgiftsfri gaver til sine børn, stedbørn og deres afkom samt sine forældre, så længe gavernes samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på kr. 60.700,- i 2015. Dette betyder, at I hver især har mulighed for at give hver af Jeres børn og eventuelle børnebørn op til kr. 60.700,- i 2015, uden der skal betales afgift heraf. Udover den afgiftsfri gave på kr. 60.700,-, kan I stadig give Jeres børn og børnebørn sædvanlige lejlighedsgaver, herunder julegaver og fødselsdagsgaver, når blot værdien af disse gaver er af mindre omfang, da der i praksis ikke sker beskatning af sådanne lejlighedsgaver.

Man har også i mindre omfang mulighed for at give afgiftsfrie gaver til sine eventuelle svigerbørn, dog må den samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstige kr. 21.200,-. Der kan herudover gives sædvanlige lejlighedsgaver, herunder julegaver og fødselsdagsgaver til svigerbørn.

Det er ikke et krav, at man opretter et gavebrev, men det kan dog anbefales af hensyn til dokumentation af tidspunktet for gavens overdragelse.

Overstiger gavens værdi ovenstående grundbeløb, skal der betales afgift på 15 % ved gaver til bl.a. børn og børnebørn samt forældre, samlevende med fælles bopæl i de sidste to år før gavens overdragelse, medens svigerbørn skal betale en afgift på 36,25 %.

Endelig er der mulighed for at yde et såkaldt familielån - der er et rente- og afdragsfrit anfordringslån – til eksempelvis sine børn og børnebørn, og gælden kan herefter årligt nedskrives med grundbeløbet. Fordelen herved er, at man kan låne sine børn et større beløb, eksempelvis til køb af fast ejendom, men at der ikke skal betales nogen gaveafgift, idet der ikke er tale om en gave, men derimod et lån.

Det er i denne forbindelse vigtigt, at der udarbejdes et gældsbrev, således at det kan dokumenteres, at der er tale om et lån, hvornår lånet er ydet, samt hvornår og hvorledes det er nedskrevet/afviklet.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret Jeres spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.