Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan aftaler man særeje?

Kære Monica Kromann

 

Jeg har et spørgsmål vedrørende særeje. Min forlovede og jeg har planlagt at blive gift til oktober.

Jeg ejer blandt andet en motorcykel og et sommerhus. Jeg ønsker at disse skal være særeje, således at vi ikke skal dele aktiverne, hvis vi på et tidspunkt bliver skilt. Men hvordan foregår det? Kan vi bare selv lave en aftale om særeje, eller er det nødvendigt at oprette en ægtepagt? Og i så fald, skal vi oprette en ægtepagt, inden vi bliver gift?

På forhånd tak for svar.

 

Med venlig hilsen

Mikkel


Svar:

Kære Mikkel,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Aftaler om særeje kræver ægtepagt. I kan således ikke på forhånd selv indgå en gyldig aftale om, at nogle af dine aktiver skal være særeje. Dog kan I i forbindelse med en eventuel forestående skilsmisse eller separation frit indgå aftaler om delingen af jeres formue, hvilket selvfølgelig kræver, at I til den tid kan blive enige. Derfor er I nødt til at oprette en ægtepagt, hvis du vil sikre dig, at dine aktiver bliver særeje.

Både ægtefæller og kommende ægtefæller kan oprette en ægtepagt. Det er således ikke nødvendigt at oprette ægtepagten, inden I gifter jer. I skal dog være opmærksomme på, at I kun kan oprette en ægtepagt, hvis I er enige herom. Hvis I efter brylluppet ikke er enige om at oprette ægtepagt, vil I således have delingsformue i jeres ægteskab. Det er derfor min klare anbefaling, at I opretter en eventuel ægtepagt, inden I bliver gift.

Der er nogle formkrav, som skal overholdes, for at en ægtepagt kan anses som gyldig. En ægtepagt skal oprettes skriftligt og underskrives af begge parter – dette kan ske digitalt i forbindelse med tinglysning. Det er ikke nødvendigt, at underskrifterne bekræftes af vitterlighedsvidner.

Endvidere skal en ægtepagt tinglyses i personbogen for at blive gyldig. Tinglysningen skal ske digitalt, og der er ingen krav om, at tinglysning sker i umiddelbar forlængelse af oprettelsen af ægtepagten. Tinglysning skal blot ske forinden en ægtefælles død eller forinden, der indgives anmodning om skilsmisse eller separation.

Inden I opretter en ægtepagt skal I være opmærksomme på, at I kun kan indgå aftaler om særeje i overensstemmelse med §§ 12-14 i Lov om ægtefællers økonomiske forhold. I kan eksempelvis aftale fuldstændigt særeje, som indebærer, at særejeaktiverne ikke skal indgå i delingen af jeres formue, hvad enten ægteskabet ophører ved separation, skilsmisse eller død.

I kan også aftale skilsmissesæreje, hvilket betyder, at de pågældende aktiver er særeje, hvis ægteskabet ophører ved skilsmisse eller separation, men indgår i delingsformuen, såfremt ægteskabet ophører ved den ene ægtefælles død.

Endvidere kan der også aftales kombinationssæreje. Her kan man kombinere en aftale om skilsmissesæreje med en aftale om, at skilsmissesærejet skal være fuldstændigt særeje, men kun hvis en bestemt ægtefælle dør først. Eller man kan bestemme, at det kun skal gælde førstafdøde ægtefælles eller længstlevende ægtefælles skilsmissesæreje.

De tre ovennævnte særejeformer kan endvidere begrænses til bestemte aktiver. Således kan I aftale, at aftalen om særeje kun skal gælde dit sommerhus og din motorcykel.

Det er også muligt at aftale, at særejet skal begrænses til en bestemt procentdel, brøkdel eller et bestemt beløb af en ægtefælles formue eller af bestemte aktiver.

Endvidere er det muligt at bestemme, at aftalen om særeje kun skal gælde en del af en ægtefælles formue afhængig af, hvordan eller hvornår ægtefællen har erhvervet den pågældende formue.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for vejledning i forbindelse med oprettelse af ægtepagt, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.