Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Jeg er i tvivl om, hvem faderen er

Hej Monica Kromann

Jeg er gravid, og står i den uheldige situation, at jeg er i tvivl om hvem faderen til mit kommende barn er. Den ene vil gerne have barnet, mens den anden slet ikke ønsker det.

Kan den ene blot registrere sig som far, og slipper den anden dermed for at tage en faderskabstest? Eller kan de vælge at tage en faderskabstest senere?

Jeg håber du kan hjælpe.

Hilsen den fortvivlede mor


Svar:

Hej fortvivlede mor

Tak for dine spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det følger af børnelovens § 8, at en ugift mor, har pligt til at oplyse hvem der er, eller kan være barnets far. Oplyser moderen ikke navnet på en mulig far, indkaldes hun til møde i Familieretshuset. Tilbageholder moderen fortsat oplysninger henvises sagen til domstolene. Såfremt moderen fortsat nægter at komme med oplysninger om faderen, kan moderen tilkendes bøde.

Er man som kvinde gift, eller har man sammen med en mand udfyldt en omsorgs- og ansvarserklæring, har man som udgangspunkt ikke oplysningspligt. Faderen registreres således som ægtemanden, eller den pågældende mand som har udfyldt erklæringen. Når faderskabet er fastslået, kan det som udgangspunkt ikke ændres.

Når faderskabet er fastslået, betyder det blandt andet:

  • at faderen har forsørgelsespligt
  • at barnet og faderen har arveret
  • at faderen kan få samvær med barnet
  • at faderen kan få del i forældremyndigheden.

At faderen anerkender faderskabet medfører dog ikke automatisk fælles forældremyndighed, medmindre moderen og faderen har været gift, eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder inden barnets fødsel. Man kan dog aftale fælles forældremyndighed. 

Hvis den mand, som moderen oplyser som far ikke anerkender faderskabet, kan Familieretshuset beslutte, at der skal fremskaffes bevis herfor. 

Hvis en mand mener, at han er far til barnet, kan han i visse tilfælde anlægge en faderskabssag. Den biologiske far, kan dog som udgangspunkt ikke anlægge sag, hvis en anden mand har påtaget sig faderskabet.

En faderskabssag kan rejses inden for de første 6 måneder efter fødsel. En faderskabssag kan i visse tilfælde genoptages senere end 6 måneder efter fødsel, dette kræver dog at en af følgende parter beder om dette: moderen, eller hendes dødsbo, barnet, dets værge, faderen eller hans dødsbo eller en mand, som har ret til at få undersøgt, om han er far til barnet.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.