Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan der fastsættes kontaktbevarende samvær?

Kære Monica Kromann

Jeg skriver til dig, fordi jeg på nuværende tidspunkt ikke har samvær med min datter.

Min ekskæreste og jeg er gået fra hinanden, og min ekskæreste bor i vores fælles lejlighed med vores fælles datter.

Vi kan ikke blive enige om en aftale om samvær, og som situationen ser ud nu nægter min ekskæreste, at jeg må tilbringe tid med min datter.

Mit spørgsmål er derfor: Hvordan bør jeg forhold mig hertil? Hvordan får jeg igen samvær med min datter?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

En fortvivlet far


Svar:

Kære fortvivlede far

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse. Jeg forstår din situation, og jeg vil i det følgende besvare dit spørgsmål.

Hvis I som forældre ikke selv kan sikre, at jeres barn har kontakt til begge forældre, har Familieretshuset mulighed for at lave en midlertidig afgørelse om samvær, hvilket kaldes ”kontaktbevarende samvær”. Kontaktbevarende samvær sikrer, at barnet også kan bevare kontakten til den forælder, barnet ikke bor hos.

Reglerne om kontaktbevarende samvær findes i forældreansvarslovens § 29 a. Reglerne er lavet for at sikre, at kontakten bevares mellem samværsforælderen og barnet – og genoprettelsen af kontakten skal gerne ske hurtigst muligt.

Samværsforælderen kan få kontaktbevarende samvær, hvis der ikke er nogen gyldig samværsaftale, hvis samværsforælderen ikke har noget samvær med barnet i øjeblikket, og hvis der ikke er begrundet tvivl om, at det er bedst for barnet, at der en løbende kontakt med den forælder, som barnet hidtil havde en jævnlig kontakt med.

Det er Familieretshuset, der kan træffe afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Ifølge reglerne skal Familieretshuset træffe en afgørelse hurtigst muligt og senest inden tre uger efter, at samværsforælderen søger om fastsættelse af samvær.

Reglerne om kontaktbevarende samvær kan dog kun benyttes, hvis samværsforælderen søger om fastsættelse af samvær i tilknytning til, at kontakten er afbrudt. Ansøgningen skal derfor sendes hurtigst muligt efter, at kontakten er blevet afbrudt.

Det særlige ved reglen om kontaktbevarende samvær er, at samværet foregår efter bestemte retningslinjer, der er afhængige af, hvor gammelt barnet er. Dette kaldes også juridisk for ”standardiseret minimumssamvær”, fordi der er standarder for samværets omfang afhængigt af barnets alder.

Afgørelsen er dog midlertidig. Dette betyder, at det kontaktbevarende samvær kun gælder, indtil Familieretshuset træffer endelig afgørelse om, hvor meget samvær der skal være. Der kan være lange sagsbehandlingstider, før der er truffet endelig afgørelse, og indtil da er det et eventuelt kontaktbevarende samvær, der gælder.

Det vil derfor være min anbefaling, at du anmoder om kontaktbevarende samvær hos Familieretshuset hurtigst muligt, således at du igen kan få samvær med din datter.

Jeg håber ovenstående besvarede dine spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.