Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Må jeg flytte til Frankrig med min datter?

Jeg har en datter på 4 år, som jeg har fuld forældremyndighed over. Ved en samværsaftale, er det aftalt, at hendes far har samvær med hende hver anden weekend. Jeg planlægger dog at flytte til Frankrig for at bo. Har jeg ret til at tage vores datter med? Og hvad med samværet mellem min datter og hendes far? Skal det fortsat opretholdes? Herudover vil jeg gerne spørge, om børnepengene følger med, - både dem fra staten, og dem som jeg modtager fra min datters far.

Med venlig hilsen

Tine


Svar:

Kære Tine

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Idet det alene er dig, som har forældremyndigheden over jeres datter, medfører dette, at du har eneretten til at træffe væsentlige beslutninger, som vedrører din datter. Dette er for eksempel beslutninger, om hvad din datter skal hedde, hvor din datter skal gå i skole og således også beslutninger vedrørende din datters bopæl.

Det betyder, at du derfor, uden din datters faders samtykke, kan flytte med hende til Frankrig. Der gælder dog en varslingspligt, og du skal underrette faderen om din beslutning 6 uger forinden, I flytter til Frankrig.

Du kan risikere, at faderen herefter påbegynder en sag ved Familieretshuset med påstand om at få overført forældremyndigheden over jeres datter til sig eller alternativt at få del i forældremyndigheden. I den forbindelse kan Familieretshuset træffe afgørelse om, at faderen skal have tilkendt midlertidig fælles forældremyndighed. Ifald dette sker, må du ikke flytte til Frankrig med din datter, før sagen er afgjort ved Familieretten.

Såfremt du fortsat har eneforældremyndigheden over jeres datter og I flytter til Frankrig, skal du og din datters fader naturligvis aftale en ny samværsordning. Hvis ikke I kan blive enige herom, kan din datters fader få hjælp fra Børne- og Socialministeriet til at søge om at få fastsat samvær med jeres datter. Dette internationale samvær skal afgøres efter reglerne i det land, hvor jeres datter bor, dvs. efter fransk ret.

Vedrørende dit spørgsmål om betaling af børnepenge, der omhandler den ydelse, som du får udbetalt af staten, så bortfalder din ret hertil ved en flytning til Frankrig, idet der som en betingelse for udbetalingen, gælder et krav om, at barnet skal være bosiddende i Danmark.

Derimod skal din datters fader fortsat betale børnebidrag til dig, uagtet at du flytter til Frankrig med jeres datter.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse, hvor jeg har skrevet flere indlæg forældremyndighed og samvær.

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.