Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Tinglysning af vielsesattest!

Kære Monica.

Jeg bor sammen med min mand, og vores 3 børn, i et dejligt hus i Højbjerg. Det er min mand, der ejer huset, da han allerede boede her, da vi mødte hinanden. Efter en snak med nogle kollegaer, har jeg et par spørgsmål til dig. Når nu min mand alene står som ejer af huset, kan han så gøre med det, hvad han vil? Kan han uden videre sælge vores hjem, så vi er nødt til at flytte, eller gælder der særlige regler for familiens hjem? Jeg mistænker ikke min mand for at ville sælge vores hus i den nærmeste fremtid, men det er altid rart at kende situationen man står i.

Med venlig hilsen

Tilde


Svar:

Kære Tilde.

Tak for din mail. Du har helt ret i, at det er en god idé at kende sin situation, så man er lidt på forkant med de eventuelle problemer, der kan opstå undervejs i livet.

Jeg læser din mail således, at du og din mand er gift. Dette har betydning, idet følgende kun gælder for ægtefæller og ikke for ugifte samlevende. Som advokat støder jeg til tider på den situation, at en ægtefælle, uden den anden ægtefælles samtykke, forsøger at sælge eller pantsætte familiens bolig. Jeg kan dog berolige dig med, at dette ikke er tilladt, jf. lov om ægteskabets retsvirkninger § 18, så længe huset er fælleseje. Har din mand et særeje, og indgår huset heri, kan du desværre ikke forhindre din mand i at sælge eller pantsætte huset.

Skulle der imidlertid ske det, at din mand – uden dit samtykke - alligevel sælger eller pantsætter huset, kan du få dette omstødt ved dom; men kun så længe køberen eller panthaveren er klar over, eller burde være klar over, at du ikke har givet dit samtykke til salget eller pantsætningen. Da omstødelsen skal ske ved dom, skal der anlægges en retssag ved domstolene. Dette skal ske senest 3 måneder efter, at du er blevet klar over, at boligen er blevet solgt eller pantsat mod din vilje, og absolut senest 1 år efter, at der er sket tinglysning af samme. Der er således gode muligheder for, at nå at forhindre et uønsket salg.

Hvis du vil være helt sikker på, ikke at komme til at stå i en situation som ovenfor angivet, kan du lade jeres vielsesattest tinglyse på ejendommen, som rådighedsbegrænsning på din mands ejendom, hvilket vil forhindre at huset sælges eller pantsættes uden dit samtykke. Forsøger din mand efterfølgende at sælge eller pantsætte huset, kan skødet eller pantebrevet nemlig ikke tinglyses før det overfor tinglysningsdommeren er dokumenteret, at du har givet dit samtykke hertil. Derved kan du undgå at komme til at stå i en situation, hvor et sagsanlæg er nødvendigt.

Du kan finde en vejledning til, hvorledes du tinglyser jeres vielsesattest som rådighedsbegrænsning på din mands hus på www.tinglysningsretten.dk. Du søger blot på ”vielsesattest”. En advokat kan selvfølgelig også være dig behjælpelig hermed.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig det ønskede overblik over din situation. Problemer af ovenstående art forekommer næsten udelukkende i forbindelse med separation og skilsmisse, hvor parterne ikke er så enige om tingene som tidligere. Det er altid en god idé at udvise rettidig omhu, og du kan altså, ved at tinglyse jeres vielsesattest som rådighedsbegrænsning på ejendommen, sikre dig mod problemer ved en, forhåbentlig hypotetisk, senere separation og skilsmisse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.