Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arver min samlever mig, når jeg dør?

Kære Monica Kromann

Min kæreste og jeg har boet sammen i ti år, og har sammen to børn. Vi ønsker ikke at indgå ægteskab, men vi ønsker, at vi skal arve hinanden, når vi engang, ikke er her mere. 

Jeg har altid været af den opfattelse, at man automatisk fik arveret efter hinanden efter lang tids samliv, samt når man har fællesbørn. For nylig diskuterede jeg dette med nogle bekendte, og de mente ikke, at man automatisk får arveret efter hinanden som ugifte samlevende.

Mit spørgsmål til dig er derfor, om ugifte samlevende har arveret efter hinanden? Såfremt min samlever og jeg ikke automatisk arver hinanden, hvad kan vi så gøre for at sikre os, at vi arver efter hinanden?

Med venlig hilsen

Julie


Svar:

Kære Julie

Tak for dit spørgsmål til min brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. 

Først vil jeg bemærke, at du ikke er den eneste, som er af den opfattelse, at ugifte samlevende arver hinanden efter lang tids samliv eller hvis man har børn sammen.

Dette er dog en fejlagtig opfattelse. Ugifte samlevende har ikke nogen arveret efter hinanden, og det ændrer sig ikke, uanset hvor længe man har levet sammen, eller om man har børn sammen.

Det vil sige, at din samlever og dig ikke på nuværende tidspunkt arver hinanden i tilfælde af den enes død.

Såfremt I ønsker at arve hinanden, vil det derfor være nødvendigt for Jer at oprette et testamente, herunder eventuelt et udvidet samlevertestamente, i det omfang I opfylder betingelserne herfor. Ved at oprette et udvidet samlevertestamente er det muligt at arve 7/8 af afdødes formue, hvis afdøde har livsarvinger.

For at oprette et udvidet samlever testamente, skal I blot opfylde følgende betingelser:

  • I skal have boet sammen i mindst 2 år eller have fælles børn sammen.
  • I skal opfylde betingelserne for at indgå ægteskab med hinanden.
  • Det udvidede samlevertestamente skal være gensidigt.
  • I må ikke have oprettet et samlevertestamente med en anden.
  • I må ikke sidde i uskiftet bo.

Ved et udvidet samlevertestamente kan I således sikre jer, at I arver hinanden mest muligt. 

Testamenter er som udgangspunkt bindende, men kan frit ændres eller tilbagekaldes, hvis man indsætter en bestemmelse herom i testamentet. Det vil altså være muligt for jer at ændre eller tilbagekalde et eventuelt testamente, herunder et udvidet samlevertestamente.

Det vil derudover være muligt at indsætte en bestemmelse om automatisk tilbagekaldelse ved samlivsophævelse. På den måde, bliver testamentet automatisk tilbagekaldt, hvis samlivet ophæves, og I vil således gå tilbage til ikke at være arveberettigede efter hinanden.

For så vidt angår forsikringer og pensioner, kan der ikke rådes over disse ved testamente. Hvis I ønsker at arve eventuelle forsikringer og pensioner efter hinanden, vil det betyde, at I skal indsætte hinanden som begunstiget i jeres forsikringspolicer og pensionsopsparingsaftaler. For at gøre dette, skal i kontakte det pågældende forsikrings- eller pensionsselskab.

Jeg håber at ovenstående gav svar på dine spørgsmål. Du kan desuden læse mere om arveretlige problemstillinger inde på min hjemmesides brevkasse.

www.advokatkromann.dk/brevkasse

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.