Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan kan vi reducere arveafgiften?

Kære Monica Kromann,

Tak for en rigtig god brevkasse i Århus Onsdag. Jeg har forsøgt at finde svar i dine tidligere brevkasseindlæg på din hjemmeside, men jeg synes ikke, at der er noget, der matcher mit spørgsmål.

Mit spørgsmål er:

Vi er tre søskende, der skal arve vores kære moster. Hun har desværre aldrig selv fået nogen børn, og har derfor valgt at testamentere hele sin formue til mig og mine søskende.

Heldigvis ser det ikke ud til, at vores moster skal herfra lige foreløbig, men vi har alligevel alle gjort os nogle tanker vedrørende arven efter hende. Vi ved, at arveafgiften i dag er temmelig høj. Derfor vil vi rigtig gerne vide, om min moster kan gøre noget så vi undgår at skulle betale arveafgift? Eksempelvis ved at lade os arve på forhånd eller lignende? Ydermere vil vi rigtig gerne vide, hvor høj arveafgiften er? Vi har læst at den er både 15% og 36,25% - hvilken procentsats skal vi regne med?

Jeg håber, at du kan svare mig på ovenstående, så vi kan få et overblik over, hvad der vil være smartest for os at gøre. På forhånd mange tak for dit svar.

Med venlig hilsen,

Niecen.


Svar:

Kære Niece,

Mange tak for din e-mail og dine udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare. Som du ganske rigtigt skriver skal der af jeres arv betales en afgift til Staten. Arveafgiften – som nu hedder boafgiften – skal betales af alle andre end ægtefæller og visse velgørende organisationer, hvilket jeg vil komme tilbage til senere. Man opererer i dag med to former for afgift; nemlig boafgift og tillægsboafgift.

Boafgiften svinger – alt efter arvingens relation til afdøde – mellem 0% og 36,25%. Således er ægtefæller, som også nævnt ovenfor, fritaget for at betale boafgift. Det vil sige, at alt, hvad en ægtefælle arver fra førstafdøde ægtefælle, er afgiftsfrit.

Alle andre arvinger end ægtefæller skal betale en boafgift på 15% til staten. En række arvinger skal ydermere betale en tillægsboafgift på 25%, således at afgiften i alt bliver 36,25%, idet man beregningsmæssigt trækker 25% fra det beløb, hvorfra der allerede er trukket boafgift på 15%. På den måde bliver den samlede afgift 36,25%.

Følgende persongrupper skal alene betale en afgift på 15%:

Afdødes børn, stedbørn og deres afkom, herunder også adoptivbørn og bortadopterede børn, Afdødes plejebørn, Afdødes forældre, Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, Afdødes samlever, Afdødes svigerbørn.

Således skal alle andre personer end de ovenfor nævnte altså betale 36,25% i bo- og tillægsboafgift til staten. Det vil altså sige, at I som niecer/nevøer skal betale den høje afgift. Dette gælder tillige for søskende, venner og alle andre, der måtte være begunstiget i et testamente, og som ikke falder inden for den ovenfor nævnte personkreds.

Bo- og tillægsbofgifterne fradrages i arven til de respektive arvinger. Således trækkes de samlede afgifter fra inden udbetalingen af arven og indbetales til skifteretten i den retskreds, hvor boopgørelsen er indleveret. Ved beregningen af boafgift ydes et bundfradrag på kr. 264.100,00 (2013-niveau), således, at den ovennævnte persongruppe alene skal betale afgift af den del af arven, der overstiger 264.100,00 kr. Der gives ikke bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

Der er desværre ikke mange muligheder for, at slippe uden om bo- og tillægsboafgifterne, men følgende løsninger skal dog nævnes:

Det er naturligvis altid en mulighed at give afgiftsfri gaver – denne mulighed kan I desværre ikke benytte jer af, da det alene er børn og børnebørn, der kan modtage afgiftsfri gaver. Disse kan man til gengæld også forære op til kr. 58.700,00 pr. år, uden at der skal betales afgift heraf. Se eventuelt mine tidligere brevkassesvar vedrørende netop dette emne på www.advokatkromann.dk/artikler.

En anden mulighed – som mange efterhånden benytter sig af – er, at jeres moster begunstiger en velgørende organisation. Således kan jeres moster nemlig bestemme, at en velgørende organisation skal arve en del af det, hun efterlader sig, på betingelse af, at organisationen afholder alle afgifter. På den måde vil I tre søskende kunne slippe for at betale afgift, samtidig med at den velgørende organisation modtager et beløb, som organisationen i modsat fald måske ikke ville have modtaget.

Rent praktisk ordnes ovenstående ved, at jeres moster i et testamente bestemmer, at en velgørende organisation skal arve – typisk 30% af arven efter hende – på betingelse af, at organisationen til gengæld afholder alle bo- og tillægsboafgifter. Således vil I tre søskende altså modtage de resterende 70% i arv, uden at skulle betale afgift. Dette kan således godt betale sig, idet I som arvinger kan få udbetalt en større del af arven, end hvis I skulle have betalt 36,25% i afgift.

Afgiftsreglerne er bestemt ikke helt ukomplicerede, men generelt kan det siges, at boet skal have en vis størrelse – omkring 500.000 kr. eller derover – for at det kan betale sig, at benytte ovenstående fremgangsmåde. Såfremt boet er af denne størrelse, vil ovenstående fremgangsmåde altså medføre, at I som arvinger får mere udbetalt, end hvis I blot arvede hele boet, og dermed skulle betale den høje boafgift. Desuden må man heller ikke glemme, at man derved tillige jo tilgodeser en velgørende organisation. Fagforeninger og politiske partier anses naturligvis ikke som almennyttige og velgørende, men der findes et utal af almennyttige og velgørende organisationer, som vil sætte stor pris på al den hjælp, de kan få. Der findes en liste over de velgørende fonde, foreninger, stiftelser mv., der er godkendte til at modtage arv og legater afgiftsfrit. Listen kan findes via dette link: http://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Listecirkulaeret.html

Såfremt I vælger denne løsning, skal den velgørende organisation have stilling som såkaldt legatar i boet, hvorved organisationen afskæres fra at have nogen medbestemmelsesret i forhold til selve bobehandlingen.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig/jer et overblik over jeres muligheder. Som sagt er afgiftsreglerne ganske komplicerede, hvorfor jeg helt klart vil råde jer til, at kontakte en advokat, men henblik på at vurdere, hvilken løsning, der er den bedste for jer. Uanset hvad, er det hensigtsmæssigt med jævne mellemrum, at få en advokat til at gennemgå testamentet, således at jeres moster kan være sikker på, at arven efter hende fordeles i overensstemmelse med hendes ønsker.

I ønskes alle en fortsat god sommer.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.