Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan arven begrænses til tvangsarven?

Kære Monica Kromann,

Min kone og jeg har 2 døtre. Den ene er midt i fyrrerne og har ingen børn. Den anden døde for 9 år siden og efterlod sig 4 børn på 29 år, 24 år, 20 år og 14 år.

Problemet omhandler vores 24-årige barnebarn. Han mangler forståelse af nødvendigheden af at holde igen med sit pengeforbrug. Nogle gange har han formået at bruge sin samlede løn til at betale for festligheder for ham og hans venner i weekenden efter lønudbetaling.

Efter at vi nu flere gange har måttet klare hans forsørgelse og husleje, er vores tålmodighed ved at være opbrugt.

Grundet hans holdning til sit forbrug af penge, har vi talt om at begrænse hans kommende arv gennem et testamente, hvor han kun får udbetalt tvangsarven. Vi er dog kommet i tvivl, om vi kan begrænse barnebarnets arv til tvangsarven?

Kan du hjælpe os?

Med venlig hilsen

Bedsteforældrene


Svar:

Kære Bedsteforældre,

Mange tak for jeres gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Først vil jeg indlede med lidt grundlæggende om, hvordan arven efter jer fordeles efter de almindelige arveregler, når den længstlevende går bort. Denne fordeling sker, hvis der ikke oprettes et testamente. Det forudsættes, at I vil sidde i uskiftet bo efter førstafdødes død.

Tvangsarvinger efter arveloven er ægtefælle og jeres børn. Hvis et barn er afgået ved døden, vil barnets børn (jeres børnebørn) også være tvangsarvinger efter jer. Tvangsarven er på en fjerdedel (1/4) af arvingens samlede arvelod efter arvelovens regler eller på en fjerdedel (1/4) af det samlede bo efter den afdøde. Tvangsarven kan der ikke testamenteres over, hvorimod der frit kan testamenteres over friarven på 3/4. Dermed et svaret på jeres spørgsmål, at I frit kan begrænse det 24-årige barnebarns arv til tvangsarven.

Jeres døtre er jeres nærmeste slægtsarvinger og arver som udgangspunkt lige. Idet jeres ene datter er død, træder hendes børn i stedet for hende, og børnene (jeres børnebørn) arver indbyrdes lige. Arven efter jer vil efter arvelovens regler blive delt på den måde, at jeres nulevende datter arver den ene halvdel (1/2), mens jeres 4 børnebørn indbyrdes arver den anden halvdel (1/2) i deres mors sted, og således arver de hver især 1/8 af det samlede bo.

Hvis du og din hustru vælger at oprette et testamente, hvorefter det 24-årige barnebarns arv skal begrænses til dennes tvangsarv, vil det betyde følgende for delingen af boet ved længstlevende død; den nulevende datter vil arve 1/2, det 24-årige barnebarn vil arve 1/32, mens de resterende 3 børnebarn vil hver arve 5/32 af det samlede bo.

Jeg håber, at dette var svar på jeres spørgsmål. Såfremt I ønsker yderligere vejledning eller ønsker at oprette et testamente, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat med speciale i arveret. Eventuelt kan I finde svar på yderligere spørgsmål i min juridiske brevkasse på www.advokatkromann.dk/brevkassen/

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.