Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg afskære min søn fra at arve?

Kære Monica Kromann

 

Jeg har et spørgsmål vedrørende arv. Jeg har en mand samt to voksne sønner, som hver har to børn.

Sagen er den, at mine ene søn desværre har en meget stor gæld. Han ønsker ikke, at hans kreditorer skal have del i den arv, som han engang får udbetalt, når min mand og jeg afgår ved døden. Derfor vil jeg høre, om vi kan begrænse hans arv eller bestemme, at han slet ikke skal arve noget?

Vi har intet testamente i forvejen.

På forhånd tak for svar.

 

Med venlig hilsen

Heidi


Svar:

Kære Heidi,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Eftersom hverken din mand eller du har oprettet testamente, vil arven efter jer blive fordelt efter arvelovens regler. Dette indebærer, at din mand vil modtage halvdelen af arven efter dig, såfremt du afgår ved døden før ham, mens dine sønner vil modtage den anden halvdel til deling. Og omvendt vil du modtage halvdelen af arven efter din mand, hvis han afgår ved døden før dig, mens jeres sønner modtager den anden halvdel.

Både din mand og dine børn er tvangsarvinger. Tvangsarvinger har krav på ¼ af arven, og tvangsarven deles ligeligt med halvdelen til hhv. ægtefælle og livsarvinger. Da du efterlader dig ægtefælle og livsarvinger kan du derfor maksimalt disponere over ¾ af din arv ved et testamente. Du kan således ikke afskære din søn helt fra at arve, da han har krav på sin tvangsarv. Men du kan oprette et testamente med bestemmelse om, at han kun skal arve sin tvangsarv og derved begrænse hans arv mest muligt. Derved kan du bestemme, at din søn kun skal arve 1/16 af arven. Din mand kan gøre det samme, eller I kan oprette et gensidigt testamente sammen, således at den arv, som han vil arve fra din mand, begrænses på samme måde.

Hvis din søn selv er indforstået med det, kan han imidlertid også give et arveafkald. På denne måde giver han afkald på arven og vil ikke arve noget. 

Hvis han giver et arveafkald, vil den arv, som han giver afkald på, som udgangspunkt tilfalde de øvrige arvinger i dødsboet. Dog er det muligt at give et personligt arveafkald til fordel for sine livsarvinger. På denne måde kan han således bestemme, at den arv, som han giver afkald på, skal tilfalde hans børn i stedet for.

Et arveafkald kan vedrøre hele arven, eller det kan begrænses til et bestemt beløb eller en bestemt brøkdel af arven.

Det er både muligt at give afkald på arv før og efter dødsfaldet. Hvis man ønsker at give et arveafkald på forhånd, skal dette gøres over for arvelader. Arvelader skal således gøres bekendt med, at der gives afkald på arv.

Der er ingen formkrav til, hvordan et arveafkald skal gives, men det bør altid gøres skriftligt. Såfremt arveafkaldet afgives efter arveladers død, skal afkaldet registreres i Skifteretten snarest muligt efter dødsfaldet. Man skal dog være opmærksom på, at uanset om man afgiver et arveafkald før eller efter dødsfaldet, skal dette meddeles til Skifteretten, inden der indleveres boopgørelse.

Kun myndige arvinger, som er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan give arveafkald på egen hånd, da man skal kunne forstå konsekvenserne af afkaldet.

Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at såfremt din søn går konkurs, er der risiko for, at et afgivet arveafkald på falden arv kan blive omstødt. Det er muligt at omstøde et arveafkald, der er givet op til 2 år før fristdagen for konkursen. Forventet arv er ikke genstand for retsforfølgning, hvorfor det kun vedrører arv, som skulle have tilfaldet den konkursramte under konkursen.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for vejledning i forbindelse med oprettelse af testamente eller arveafkald, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater