Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan min fars ægtefælle ensidigt vælge at sidde i uskiftet bo?

Kære Monica Kromann

Jeg står i den situation, at min fars kone ønsker at lave et testamente, hvorefter os børn først skal modtage arv, når både min far og hans kone er afgået ved døden. De har været gift i 15 år.

Min fars økonomi er betydeligt bedre end hendes, og vi vil derfor gerne have vores arv, når han dør.

Det skal nævnes, at min far har 2 børn fra sit tidligere ægteskab (min lillebror og jeg), ligesom hans kone har 3 børn fra sit tidligere ægteskab.

Mit spørgsmål er derfor: Hvordan står vi, og hvad vil du anbefale?

 

Med venlig hilsen

Lasse

 


Svar:

Kære Lasse

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Da din far er gift, indtræder der ægteskabsretlige retsvirkninger, når den ene af ægtefællerne afgår ved døden.

Dette indebærer, at ægtefællernes formueforhold skal opgøres, og der skal foretages en fordeling af arven. Hvorledes arven fordeles afhænger af, om der er livsarvinger, samt om der er oprettet testamente.

Da du beskriver, at såvel din far som hans ægtefælle har særbørn fra tidligere ægteskaber, forefindes der livsarvinger, hvoraf du og din lillebror er livsarvinger til din far.

Såfremt din far afgår ved døden først, vil hans formue som udgangspunkt falde i arv med halvdelen til hans ægtefælle og den anden halvdel til du og din lillebror. Dette medmindre din far ved testamente har besluttet en anden fordeling.  

Du beskriver, at din fars ægtefælle ønsker at lave et testamente, hvorefter alle børn først skal arve, når både din far og hans ægtefælle er afgået ved døden. Ægtefæller råder over deres egne formuer, og din fars ægtefælle kan således kun råde over sin egen formue.

Der er imidlertid tilfælde, hvor længstlevende ægtefælle har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Dette indebærer, at arven efter førstafdøde først udredes på et senere tidspunkt. Dette er formentligt, hvad din fars ægtefælle har et ønske om.

Der er imidlertid visse betingelser, der skal være opfyldt, for at den længstlevende ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo.

Uskiftet bo er en rettighed, som tilfalder ægtefæller med fællesbørn. Da din far og hans ægtefælle kun har særbørn, vil din fars ægtefælle ikke kunne sidde i uskiftet bo, medmindre du og din lillebror samtykker hertil.

Et samtykke kan både foreligge i form af et forhåndssamtykke, men kan også foreligge i forbindelse med den aktuelle skiftesituation.

Din fars ægtefælle kan altså ikke ved at oprette et testamente ensidigt bestemme, at du og din lillebror ikke skal arve din far straks ved hans død. Såfremt I ønsker at arve jeres far straks ved hans død, vil jeg derfor anbefale, at I ikke samtykker til, at jeres fars ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.