Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Flytter sammen med kæresten

Kære Monica Kromann,

Jeg håber, at du kan rådgive mig omkring min kommende flytning.

Jeg er på nuværende tidspunkt enlig forsørger og modtager børnetilskud fra kommunen. Min kæreste og jeg har planlagt at flytte officielt sammen i hans hus i slutningen af 2017. Jeg er godt klar over bl.a. via din juridiske brevkasse, hvor vigtigt det er at sikre sig. Derfor har vi også drøftet muligheden for, at jeg ved sammenflytningen køber mig ind i min kærestes hus, således at vi økonomisk er ligestillet. Indtil slutningen af 2017 vil jeg fortsat bo officielt i min nuværende bolig, men vil naturligvis tilbringe store dele af min tid i min kærestes hjem.

Jeg håber, at du vil besvare ovenstående spørgsmål.

Med venlig hilsen

Den enlige forsørger


Svar:

Kære enlige forsørger,

Tak for dit relevante spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er myndighederne, der vurderer, om du er enlig eller samlevende. Det er naturligvis vigtigt at give de korrekte oplysninger, idet man i modsat fald risikerer at skulle betale den offentlige ydelse tilbage. Derudover er socialt bedrageri naturligvis strafbart.

Det er derfor vigtigt at kende sine rettigheder og pligter, når man er modtager af sociale ydelser.

Der er ingen faste regler for, hvornår man er enlig eller samlevende. Som udgangspunkt er to personer, der bor hver for sig, enlige. Mens to personer, der bor sammen på fælles bopæl anses som samlevende. Det afgørende er, om man har det man kalder fælles husførelse med en anden person dvs. om man samlet set har de samme økonomiske og praktiske fordele som gifte og samlevende har, ved at være to personer til at betale udgifter og udføre det praktiske i hjemmet.

Man kan arrangere sig på mange forskellige måder, hvorfor myndighederne også altid foretager en konkret vurdering af den enkeltes borgers forhold. Det følger dog af loven, at en person betragtes som samlevende, når personen har fælles husførelse med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med.  Det betyder altså, at man ikke kan blive betragtet som samlevende med sin mor, far, bror eller søster, selvom man har fælles husførelse. Det er modsat muligt at blive betragtet som samlevende med en person, uden at man er kæreste med personen, eller har til hensigt at indgå ægteskab med personen.

Du kan sagtens – indtil jeres sammenflytning i 2017 – have et socialt liv med din kæreste. I kan derfor sagtens overnatte og spise sammen en gang i mellem, deltage i familiefester, fejre højtider og tage på ferie sammen. Men for at modtage ydelsen som enlig, er det et krav, at I lever hver for sig og har adskilt økonomi dvs. ikke har en fælles husførelse. Der er derfor grænser for, hvor mange udgifter din kæreste og dig må deles om, og der er grænser for, hvor meget praktisk i hjemmet, som I må hjælpe hinanden med. Såfremt I allerede nu – før jeres sammenflytning – tilbringer store dele af jeres tid hos hinanden og hjælper hinanden i det daglige, er der derfor risiko for, at I allerede på nuværende tidspunkt vil blive anset som samlevende – og at du dermed ikke har krav på at modtage børnetilskud som enlig. Ved jeres sammenflytning vil I være at betragte som samlevende, dette er uafhængigt af, hvorvidt du køber dig ind i din kærestes hus, da I ved sammenflytning vil indgå i et økonomisk fællesskab, når I lever som samlevende, der har mulighed for at indgå ægteskab, under samme tag.

Såfremt Udbetaling Danmark er i tvivl om, hvorvidt du skal betragtes som enlig eller samlevende, kan du blive indkaldt til et møde, hvor myndighederne vil forsørge at oplyse sagen, således der bliver truffet afgørelse på korrekt og fyldestgørende grundlag. Herefter vil myndighederne træffe en begrundet afgørelse. Du har altid mulighed for at klage over afgørelsen.

Jeg vil dog anbefale dig, uanset din ydelse som enlig forsørger, at blive medejer af din kærestes ejendom for at sikre dig selv økonomisk nu og på sigt. Derudover vil jeg anbefale dig at rette henvendelse til Udbetaling Danmark og oplyse dem om jeres forhold, således du ikke risikerer enten at skulle betale ydelsen tilbage eller blive straffet for socialt bedrageri.

 Jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.