Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan fungerer vores familieretlige system?

Kære Monica Kromann

Min mand og jeg er netop gået fra hinanden, og vi står nu overfor mange store beslutninger blandt andet i forhold til, hvor børnene skal bo, og hvordan vi opdeler tiden med børnene imellem os.

Vi har mange konflikter, og vi har meget svært ved at blive enige. Vi har brug for hjælp til at komme videre, men jeg har ikke det store kendskab til det offentlige system i forhold til, hvordan der træffes beslutninger om bopæl og samvær.

Jeg håber derfor, at du kan hjælpe mig. Hvem går man til, når man som forældre står fast og ikke kan blive enige om bopæl og samvær?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

På forhånd tusind tak!

 

Med venlig hilsen

 

Sofie

 


Svar:

Kære Sofie

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når forældre går fra hinanden, er der mange følelser på spil, og en række spørgsmål vedrørende jeres børn, som I sammen skal tage stilling til.

Hvis I ikke på egen hånd kan finde frem til fælles løsninger, kan I kontakte Familieretshuset og få hjælp til at nå til enighed. I finder et ansøgningsskema på Familieretshusets hjemmeside, som I skal udfylde, og herefter vil I blive indkaldt til et møde. Familieretshuset kan tilbyde børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og andre former for rådgivning. Familieretshuset er således indgangen til det familieretlige system.

Hvis I bliver enige om en bopæl- og samværsordning i Familieretshuet, vil Familieretshuset registrere jeres aftale.

Hvis det ikke lykkes jer at blive enige, vil Familieretshuset først og fremmest indhente oplysninger til brug for sagen – herunder vurdere om der skal afholdes børnesamtaler. Når Familieretshuset har oplyst sagen tilstrækkeligt, kan sagen enten blive afgjort i Familieretshuset eller blive sendt videre til Familieretten.

Familieretshuset kan træffe afgørelser i de mindre komplekse sager, mens mere komplekse sager vil oversendes til Familieretten. Dette vil være tilfældet, hvor der eksempelvis er alvorlige bekymringer for barnets trivsel eller store uenigheder mellem forældrene. Familieretten træffer altid (endelige) afgørelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl samt i komplekse samværssager.  

For at sikre familiens retssikkerhed kan alle afgørelser i systemet indbringes for domstolene. Dette gælder således både i de mindre komplekse sager fra Familieretshuset, som kan påklages til Familieretten, og de tunge sager fra Familieretten, som kan ankes til Landsretten. I den forbindelse gælder der en klage- og ankefrist på fire uger.

Jeg håber, at ovenstående gav dig et overblik over systemet. Det vil være min anbefaling, at du i første omgang retter henvendelse til Familieretshuset og anmoder om hjælp til fastsættelse af bopæl og samvær.

Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med sager om bopæl og samvær, eller såfremt du har yderligere spørgsmål til selve det familieretlige system, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed samt i tilfælde af, at du har behov for en partsrepræsentant ved møder i Familieretshuset.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.