Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan kan jeg sikre mine ønsker for fremtiden ved eksempelvis demens?

Kære Monica Kromann,

 

Jeg har for nyligt set udsendelserne ”En stille forsvinden” og ”Dem vi var”; et par barske udsendelser om, hvor skrøbeligt livet er, og hvor hurtigt det kan tage en uventet drejning.

 

I den forbindelse har min mand og jeg talt om, hvordan man kan sikre hinanden, i en sådan situation, hvor en persons personlighed forandres til ukendelighed for den anden part. Men hvordan laver man rent juridisk et dokument, der beskriver, hvilke ønsker man har for sin fremtid, hvis man f.eks. får en sygdom, der forandrer ens personlighed?

 

Med venlig hilsen

Ægteparret


Svar:

Kære Ægtepar,

Tak for jeres yderst interessante og i øvrigt meget relevante spørgsmål.

Folketinget har i indeværende år vedtaget en lov om fremtidsfuldmagter, der sikrer muligheden for, at man ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt selv bestemmer, hvem der skal varetage ens interesser, hvis man ikke længere selv er i stand hertil. En fremtidsfuldmagt skal betragtes som et alternativ til såvel værgemål som aftaleretlige fuldmagter og er umiddelbart den bedste løsning, hvis man selv ønsker at have indflydelse på, hvem der skal varetage ens anliggender ved konstatering af f.eks. demens.

Personer, der er fyldt 18 år og som er i stand til at handle fornuftmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvori vedkommende bestemmer hvem, der skal varetage dennes økonomiske og personlige forhold, såfremt vedkommende på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred ikke længere selv er i stand hertil. Fuldmagten kan begrænses til nærmere angivne forhold, men omfatter i udgangspunktet alle økonomiske og personlige forhold. Fuldmagtshavere kan ligeledes rangeres eller sidestilles. Ved en rangering sikres det, at såfremt en fuldmagtshaver ikke er i stand til at varetage hvervet, træder en anden i dennes sted. Sidestilles hvervet skal begge fuldmagtshavere i udgangspunktet være enige om beslutningerne, medmindre det af fremtidsfuldmagten fremgår, at fuldmagtshaverne råder i forskellige henseender.

En fuldmagt sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren eller fuldmægtigene i forening indgiver en anmodning herom til Statsforvaltningen, og Statsforvaltningen vurderer, at forholdene, der betinger fremtidsfuldmagten, er opfyldt.

Eftersom I er gift, kan en fremtidsfuldmagt med fordel oprettes, hvorefter I hver især er fuldmagtshaver for den anden. Herved sikres det, at jeres fælles økonomiske interesse fortsat varetages af jer alene og ikke af en tredjemand, der handler på vegne af fuldmagtsgiver. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at fuldmagtshaver kan indgå retshandler med sig selv, ligesom denne også kan give sædvanlige gaver til sig selv. Beføjelsen er dog begrænset derved, at fuldmagtshaver ikke kan indgå retshandler med sig selv, hvis fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver har modstridende interesser. Jeg foreslår dog, at det indskrives i fuldmagten, at retshandler og gaver, som fuldmagtshaveren indgår med sig selv eller giver til sig selv, alene kan ske som fælleseje. Fuldmagtshaveren forhindres herved i at udtømme fuldmagtsgiverens bo over i sit eget særeje.

Det er endvidere min opfordring, at I indsætter i hvert fald en anden som fuldmagtshaver i en rangeret rækkefølge. Dette med henblik på at sikre, at fuldmagtsforholdet fortsat består, selvom fuldmagtshaver måtte være afgået ved døden før fuldmagtsgiver.

Fuldmagtens omfang fastsættes af fuldmagtsgiveren, men hvor der ikke sker en begrænsning af fuldmagten, omfatter den såvel det personlige, som det økonomiske område.

Slutteligt skal jeg oplyse, at en fremtidsfuldmagt alene er gyldig, hvis den oprettes i et såkaldt Fuldmagtsregister, der oprettes til formålet. På nuværende tidspunkt er systemet ikke eksisterer, hvorfor en fremtidsfuldmagt på nuværende tidspunkt kan underskrives af fuldmagtsgiveren foran en notar ved Skifteretten, for herved at bekræfte fuldmagtsgiverens evne til at oprette fuldmagten. Notarpåtegningen gør dog ikke fremtidsfuldmagten gyldig, men gør at denne kan fungere som en generalfuldmagt, indtil registeret er oprettet. Der er derfor mange, som allerede opretter fuldmagten.

Ønsker I at oprette en fremtidsfuldmagt, er det min opfordring, at I tager kontakt til en advokat, der kan hjælpe jer med at udarbejde de nødvendige dokumenter.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.