Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan min eks tage arven fra børnene?

Kære Monica Kromann,

Jeg har et spørgsmål vedrørende arvereglerne, nu hvor det er blevet muligt for danskere at have dobbelt statsborgerskab. Min ex-mand - der er dansk statsborger - har boet i USA i en årrække, og har netop fået amerikansk citizenship (greencard).

Han har i denne forbindelse meddelt mig, at han har oprettet testamente i USA, hvorefter alt, hvad han ejer, skal tilfalde hans samlevende kæreste, og at vore to fællesbørn er begunstiget med et fast beløb hver, der ”afspejler en rimelig fordeling mellem dem og hans kæreste”.

Når han nu stadig er dansk statsborger, vil dansk arveret, herunder regler om tvangsarv, fortsat være gældende? Og i så fald, hvordan skelnes der mellem et amerikansk testamente og danske arveregler?

Det er vigtigt for mig, at mit brud med min ex-mand ikke går ud over mine børn og deres arv.

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dine udmærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Indledningsvis vil jeg kort komme ind på mulighederne for dobbelt statsborgerskab. Hidtil har det været et grundlæggende princip i dansk ret, at der skulle ske en begrænsning af dobbelt statsborgerskab, således at personer, der opnåede dansk statsborgerskab ved naturalisation, som altovervejende udgangspunkt måtte give afkald på deres hidtidige statsborgerskab, og omvendt, at der skete en fortabelse af dansk statsborgerskab ved opnåelse af statsborgerskab i et fremmed land. Et flertal i Folketinget vedtog dog i 2014 en lovændring, der giver mulighed for dobbelt statsborgerskab efter danske regler. Grundet et opsigelsesvarsel i en ældre konvention træder loven imidlertid først i kraft den 1. september 2015. Dette medfører, at såfremt din ex-mand allerede har opnået amerikansk statsborgerskab, vil han i denne forbindelse have fortabt sit danske statsborgerskab, da loven endnu ikke er trådt i kraft. Han vil dog efter overgangsreglerne i loven kunne generhverve sit danske statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen inden 31. august 2015 - såfremt han i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Statsborgerskab har efter det såkaldte nationalitetsprincip (afgørende) relevans på en række områder, herunder i forhold til lovvalg, der omhandler hvilket lands regler, der finder anvendelse i sager med tilknytning til flere lande. Imidlertid gælder der på visse områder – herunder på, person-, familie- og arverettens område – et såkaldt domicilprincip. Dette medfører, at sager og tvister om bl.a. arveretlige forhold skal afgøres efter loven i det land, hvor personen havde sit domicil (bopæl), der af Justitsministeriet defineres som det sted, hvor personen selv eller personens husstand har deres varige hjem, og hvor personen/hustandens ejendele almindeligvis befinder sig, samt hvor personen opholder sig, når personen ikke af særlige grunde – fx ferie, sygdom eller studie - midlertidigt opholder sig et andet sted.

Såfremt din ex-mand har sin varige bopæl i USA på dødsfaldstidspunktet, vil domicilprincippet således medføre, at testamentets gyldighed, børnenes arveret m.v. skal afgøres efter amerikansk ret. I så fald vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat i USA, der kan rådgive jer om amerikansk ret og jeres muligheder.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.