Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan vi give store pengegaver til vores pårørende?

Kære Monica Kromann

Min ægtefælle og jeg er ved at være godt oppe i årene, og vi ønsker derfor at give pengegaver til vores pårørende. Vi har hørt, at det kan være en god ide enten at give vores nærmeste pårørende en afgiftsfri gave eller et arveforskud, idet de på denne måde vil spare gaveafgiften eller arveafgiften. Vi er dog i tvivl om, hvad forskellen er på en afgiftsfri gave og et arveforskud, og hvor stort et beløb vi må give vores nærmeste pårørende inden de skal betale gaveafgift eller arveafgift.

Vi håber, at du vil besvare vores spørgsmål i din brevkasse. På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Ægteparret


Svar:

Kære Ægtepar

Tak for jeres spørgsmål til min brevkasse, som jeg gerne vil besvare.

Om modtagere af gaver og arveforskud skal betale skat, afhænger af deres relation til jer, som gavegiver.

Forskellen på gaver og arveforskud er, at en gave defineres som en formueoverførsel uden modydelse det vil sige som udsalg af gavmildhed. Der skal altså være tale om en reel gave. Et arveforskud er derimod et forud på arv. Det vil sige at arveforskudsbeløbet senere skal modregnes i forbindelse med, at der udbetales arv ved jeres død. Forskellen mellem en gave og et arveforskud er derfor, om der skal tages hensyn til beløbet i forbindelse med udbetaling af arv ved jeres død eller ej.

I kan frit give sædvanlige lejlighedsgaver, som er julegaver, fødselsdagsgaver, bryllupsgaver og så videre uden at det udløser gaveafgiver, men idet I ønsker at give større gaver, er det vigtigt at I er opmærksom på reglerne om gaveafgift. Hvorvidt og hver meget der skal betales i gaveafgift afhænger dels af hvem gaven gives til og dels af gavebeløbets størrelse.

Ifølge Lov om afgift af dødsboer og gaver kan I give bestemte nærtstående personer årlige gaver på op til 62.900 kr. uden at det udløser gaveafgift. Reglerne om gaveafgift gælder for en bestemt personkreds, og I kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et beløb på 62.900 kr. til børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, forældre og visse plejebørn, jf. Lov om afgift af dødsboer og gaver § 22, stk. 1. Der betales 15 % i gaveafgift i det omfang gavebeløbet overstiger det afgiftsfrie grundbeløb.

Efter Lov om afgift af dødsboer og gaver § 22, stk. 2, kan I afgiftsfrit give et barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlelede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 22.00 kr.

Ønsker I at give en gave til andre end ovennævnte for eksempel til en søster eller en bror eller en nabo eller ven, vil gaven blive indkomstbeskattet. Der gælder altså ikke i denne relation et afgiftsfrit grundbeløb.

Da I er to, kan I hver for sig give hvert barn eller barnebarn eller oldebarn en årlig afgiftsfri pengegave på 62.900 kr. eller i alt 125.800 kr. Gaverne skal ydes fra hver af jer. Hvis kun den ene af jer har pengene, skal I have flyttet penge til den anden af jer, før i begge har midler til at give gaver til jeres pårørende. Denne pengeoverførsel mellem ægtefæller er fri for gaveafgift, jf. Lov om afgift af dødsboet og gaver § 22, stk. 3, men overførelsen kræver en gaveægtepagt for at være gyldig overfor SKAT og andre. Jeg vil råde jer til at få en advokat med speciale i familieret til at udarbejde ægtepagten for jer.

Holder I jer indenfor beløbsgrænserne, er der inden formkrav til gaveoverdragelsen, men det kan være fornuftigt at oprette et gravebrev, således at det kan bevises, at overdragelsen er en gave, hvilket I kan få hjælp til af en advokat.

I kan vælge at give jeres nærmeste pårørende et kontant og afgiftsfrit arveforskud på 62.900 kr. i stedet for en gave på samme beløb. Muligheden for arveforskud kan benyttes, hvis I eksempelvis kun giver et af flere børn penge, men alligevel ønsker, at alle skal have lige meget i sidste ende, da arveforskuddet vil blive trukket fra i arven, når arven efter jer en dag skal fordeles. I kan give afgiftsfri arveforskud til den samme kreds af personer, som I kan give afgiftsfri pengegaver, men den pågældende skal være jeres arvinger. Giver I arveforskud til andre, skal modtageren, ligesom ved gaver, beskattes af beløbet, da der ikke gælder en afgiftsfrit beløb i denne forbindelse.

Ønsker I at yde et arveforskud, vil jeg råde jer til at oprette en arveforskudskontrakt, således at det tydeligt fremgår, at der er tale om et egentligt forskud på arv og ikke en gave.

Jeg håber, at dette var svar på jeres spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i jeres videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.