Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Nyt skilsmisse-system - hvad betyder det?

Kære Monica Kromann

Jeg så forleden dag på TV2 News, at Børne- og socialminister Mai Mercado præsenterede et nyt udspil til et nyt skilsmissesystem.

Jeg har gennem tiden været til en del møder i Statsforvaltningen med min eksmand, derudover har vi også været i både byretten og landsretten omkring bopælen for vores 2 fælles børn. Er det nye system en erstatning for det nuværende system i Statsforvaltningen eller hvordan kommer det til at foregå?

Har du mulighed for at give mig et overblik over, hvad det nye skilsmissesystem indebærer?

 

Med venlig hilsen

Moderen


Svar:

Kære Moder

Indledningsvist skal jeg takke for dit meget relevante spørgsmål.

Det er korrekt, at Børne- og socialminister Mai Mercado tirsdag 20. juni 2017 præsenterede et udspil til et ”nyt og enklere skilsmissesystem”.

Jeg skal dog påpege, at der alene er tale om et udspil fra ministeren, og ikke et egentlig lovforslag. Der kan derfor ske mange ændringer, før og hvis udspillet bliver fremsat som lovforslag i Folketinget.

Ministeren har udtalt, at man vil indkalde forskellige aktører til et dialogmøde om udspillet efter sommerferien. Derudover skal Folketingets partier også indkaldes til forhandling om udspillet. Det er derfor vigtigt at bemærke, at der altså alene er tale om et for- slag til et andet og forhåbentligt bedre skilsmissesystem. Jeg vil dog i det følgende forsøge at give et overblik over udspillets nærmere indhold. Det nye system vil bestå af to dele. Familiehuset, der erstatter Statsforvaltningen (det der tidligere hed Statsamtet) og Familieretten, som ligger i byretterne. På nuværende tidspunkt begynder alle sager i Statsforvaltningen, som årligt behandler mere end 30.000 sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

I udspillet skal alle familiesager screenes hurtigt og deles op i en grøn, gul og rød bunke, alt efter sagens karakter. Det er meningen, at der skal være en forholdsvis stor grøn bunke, som ikke kræver yderligere rådgivning, en mindre gul bunke, som kræver rådgivning eller mægling, og en lille rød bunke, som indeholder de sager, hvor konflikten skønnes af særlig uovervindelig karakter.

Sagerne i den røde bunke skal efter en udredning af sagen sendes direkte videre i Familieretten, mens selve rådgivningen, mæglingen og udredningen skal foretages af den nye myndighed, som skal erstatte Statsforvaltningen, det såkaldte Familieretshus. Familiehuset vil kun behandle familiesager, i modsætning til den nuværende Statsforvaltning, som pt. behandler mange andre sager.

Ministeren har forklaret, at domstolsmodellen blandt andet skal forhindre, at sagerne trækker i langdrag, fordi de kører i forskellige instanser.

På nuværende tidspunkt påbegynder alle sager nemlig i Statsforvaltningen, som behandler sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Det er derfor også Statsforvaltningen, som man skal kontakte, såfremt man ikke er enige om, hvor barnet skal bo, eller i tvivl om, hvem der skal have forældremyndigheden, eller hvem der skal have samvær hvornår.

Statsforvaltningen vil efter modtagelse af henvendelsen vurdere, hvordan forældrene hjælpes bedst muligt, og vil i langt de fleste tilfælde indkalde parterne til et møde. På mødet, vil Statsforvaltningen forsøge at give vejledning og tilbyde forskellige tilbud for at løse konflikten, herunder børnesagkyndig rådgivning og/eller konfliktmægling.

Hvis det ikke er muligt at finde en løsning, vil Statsforvaltningen sende sagen om forældremyndighed eller bopæl videre til retten. Det sker, fordi Statsforvaltningen ikke har kompetence til at træffe endelig afgørelse om forældremyndighed og bopæl. Mens en samværssag vil køre videre i Statsforvaltningen, som kan træffe afgørelse om samværets omfang. Statsforvaltningen vil dog i ekstraordinære tilfælde kunne træffe en midlertidig afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden eller bopælen.

I branchen ser vi naturligvis frem til at høre mere om det nye system, og ser positivt på det udspil, der er på vej. Efter min opfattelse er der ingen tvivl om, at en løsning, hvorefter de familieretlige sager behandles "et sted", nemlig ved domstolene, giver borgerne en langt bedre behandling af deres familieretlige sag – ikke mindst også i forhold til retssikkerheden er borgeren stillet bedre.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.