Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

På ferie med drengene

Kære Monica Kromann

Min tidligere hustru og jeg blev skilt i efteråret og har sammen to drenge på henholdsvis 8 og 10 år. Ind til nu har vi haft en velfungerende deleordning, hvor jeg har samvær med drengene hver anden uge. 

Jeg står nu og skal planlægge sommerferie for drengene og jeg, og er i den forbindelse blevet i tvivl om, hvor meget ferie jeg har mulighed for at få med drengene – og hvad jeg kan gøre, hvis vi ikke kan blive enige herom, da vi aldrig har lavet en egentlig aftale om samværet for vores drenge?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser

Tak for dine relevante spørgsmål som jeg vil besvare i det følgende.

De fleste forældre vælger i forbindelse med en samlivsophævelse at indgå en aftale om, hvordan hverdagssamværet og feriesamværet skal forløbe. Jeg vil derfor først og fremmest anbefale dig at indgå en aftale med dine ex-hustru, så der ikke senere opstår tvivl om samværet for jeres drenge, således at I fortsat kan have et velfungerende samarbejde. Selvom I har en 7/7 – deleordning gør reglerne, at jeres børn kun kan have fast bopæl ét sted. Ud fra dit spørgsmål antager jeg således, at dine børn har bopæl hos deres moder, mens du er samværsforælder.

Det er muligt at indgå en såkaldt samværsaftale, hvor I skriftlig indgår en klar aftale om, hvorledes samværet skal forløbe både for såvel angår hverdags – og feriesamvær. I forhold til dit spørgsmål vedrørende sommerferien er det naturligvis vigtigt at få afklaret forholdene i god tid – og inden sommerferiens begyndelse. I har således selv mulighed for at indgå en aftale herom eller i samarbejde med en advokat, men såfremt der ikke kan opnås enighed, er der mulighed for, at samværet fastsættes af Statsforvaltningen. Lige så vel som det er muligt at få Statsforvaltningens bistand ved f.eks. uenighed om bopæl, forældremyndighed og børnebidrag. Du kan læse mere om dette i mine tidligere brevkasseindlæg på www.advokatkromann.dk/brevkasse eller på min facebookside Kromann advokatfirma.

Almindeligvis vil der blive fastlagt to til tre ugers sammenhængende samvær i sommerferien ved Statsforvaltningen. Statsforvaltningen foretager naturligvis en konkret vurdering i den enkelte sag, afhængig af, hvor gamle børnene er, tidligere samvær med videre. Oftest fastsætter Statsforvaltningen udelukkende, hvor mange ugers samvær, der skal være, men ikke selve placeringen, da de fleste ikke har ferie i faste uger. Statsforvaltningen kan ligeledes bestemme, hvem der skal vælge ferieuger først, hvorefter I vil vælge på skift de følgende år.

Det almindelige samvær for både bopæls – og samværsforælderen bortfalder i skolernes ferieperioder, således at der er mulighed for at holde sammenhængende ferie med børnene. Derfor er det også vigtigt at overveje, hvorledes ferien skal placeres i forhold til det almindelige samvær, da der er risiko for, at den ene forælder ikke ser børnene i en længere periode.

Jeg vil derfor anbefale jer at indgå en aftale om sommerferien allerede nu, da Statsforvaltningen i disse sager har en behandlingstid på op imod tre måneder, hvis denne instans skal yde bistand i sagen.

Såfremt du ønsker at rejse udenlands med dine børn skal du særligt være opmærksom på, at dette ikke kræver samtykke fra den anden forælder, hvis I har fælles forældremyndighed. Du har derfor i den forbindelse krav på at få udleveret jeres børns pas.

Hvis der derimod er uenighed om forældremyndigheden, eller hvis den anden forælder har fuld forældremyndighed, skal der gives samtykke fra den anden forælder til at tage barnet med ud af landet. Dog kan Statsforvaltningen i visse tilfælde give tilladelse hertil i kortere perioder.

Jeg håber at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb og en rigtig god ferie.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater