Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Et nyt liv som lejer

Kære Monica Kromann,

 

Min kæreste og jeg har efter lang tids søgen fundet en lejelejlighed. Vi underskrev den 1. juli 2015 lejekontrakten og ser nu frem til at flytte ind i vores nye lejlighed den 1. august 2015. Udlejer, der er en privat udlejer, har i forbindelse med overtagelse renoveret lejligheden, så den fremstår ny istandsat.

 

Vi er nu blevet gjort opmærksomme på, at der er kommet en ny lejelov, og er derfor i tvivl om, hvilke konsekvenser det har for os som lejere – og om der er noget, som vi særligt skal være opmærksomme på i forbindelse med indflytningen?

Hvor meget kan udlejer forlange, at vi gør i forbindelse med fraflytning, når vi nu overtager lejligheden ny istandsat?

 

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læsere,

Tak for jeres henvendelse og jeres relevante spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er rigtigt, at den nye lejelov er trådt i kraft den 1. juli 2015. I vil derfor være omfattet af disse regler, da I har underskrevet lejekontrakten efter lovens ikrafttræden. Det er derfor vigtigt, at I er opmærksomme på de nye regler, som jeg nedenfor nærmere vil redegøre for.

Ved indflytning

Det er altid vigtigt, at man i forbindelse med indflytning af et lejemål selv husker at lave en indflytningsrapport. Dette er lejerens for, hvilken stand lejemålet har ved indflytningen. Her beskrives lejemålets fejl og mangler, så man ikke i forbindelse med en senere fraflytning bliver pålagt at udbedre disse. 

Efter de nye regler skal der tillige laves et fælles indflytningssyn for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015. I skal indkaldes til synet, men har ikke en pligt til at deltage. På baggrund af indflytningssynet udarbejdes der en indflytningsrapport, som I – som lejere - senest 2 uger efter indflytningssynet skal have modtaget.

Hvis udlejer ikke overholder kravet om indkaldelse eller kravet om at afgive rapport, så kan udlejer ikke kræve istandsættelse ved fraflytning, medmindre der er tale om misligholdelse af lejemålet.

Ved fraflytning

De fleste konflikter mellem lejer og udlejer, opstår i forbindelse med fraflytning. De nye regler har derfor til hensigt at udelukke muligheden for at aftale ”ny istandsættelse” i lejekontrakten. Udlejer kan derfor ikke længere kræve total ”ny istandsættelse”, men kun en ”normalistandsættelse” afhængig af, om der konkret er behov for istandsættelse, herunder maling, tapetsering samt mellemslibning og lakering af gulve. 

I skal derfor være opmærksomme på, hvad der nærmere står beskrevet i jeres lejekontrakt vedrørende istandsættelse ved fraflytning.

Opsigelse

Da I har lejet en ejerlejlighed af en privat udlejer, skal I være særligt opmærksomme på, at der med den nye lejelov er indført en lettere adgang til at opsige jer. Den tidligere lejelov gjorde det svært – næsten umuligt - at opsige en lejer, medmindre at lejemålet var tidsbegrænset.

Den nye lejelov tillader derfor, at man kan opsige en lejer med 1 års varsel, såfremt udlejeren selv skal bruge lejligheden. Dette er dog betinget af, at jeres udlejer ikke udlejer andre ejerlejligheder på tidspunktet for opsigelse.

Jeg håber, at ovenstående har givet jer et overblik over de nye regler, og hvad I særligt skal være opmærksomme på i forbindelse med indflytning af jeres nye lejlighed. I ønskes en god sommer og held og lykke med jeres nye lejlighed.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat(H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.