Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvorledes fordeles arven, hvis vi opretter testamente?

Kære Monica Kromann

Jeg er gift med en kvinde, som har to børn fra et tidligere ægteskab.

Min kone er nu blevet meget syg, hvorfor hun overvejer at oprette testamente. Baggrunden herfor er blandt andet, at hun ikke har kontakt til hendes datter, hvorfor min kone ønsker at hun alene skal arve sin tvangsarv.

Mit spørgsmål er derfor, hvorledes arven deles, hvis hun i et testamente beslutter at datteren alene skal arve sin tvangsarv.

På forhånd tak for svar. 

Med venlig hilsen

Jens


Svar:

Kære Jens

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Såfremt din kone ikke vælger at oprette testamente, fordeles arven efter de legale arveregler, hvilke følger af arveloven.

Udgangspunktet er således, at arveladerens ægtefælle arver halvdelen, og arveladers livsarvinger arver den anden halvdel.

Såfremt din kone vælger at oprette testamente, skal hun være opmærksom på, at man kun via testamente kan råde over friarven, hvilen udgør ¾ af arven, da man ikke i testamente kan råde over tvangsarv, der udgør ¼ af arven.

Livsarvinger og ægtefælle er berettiget til tvangsarv, hvilken samlet udgør ¼. Af tvangsarven tilfalder der ægtefællen halvdelen, dermed 1/8. Den resterende 1/8 af tvangsarven tilfalder din kones børn til deling. De er således hver berettiget til 1/16 i tvangsarv.

Såfremt din kone vælger at oprette testamente, kan hendes datters arv således begrænses til 1/16.

Friarven, hvilken som nævnt udgør ¾, kan der frit disponeres over gennem testamentariske bestemmelser, og kan således fordeles mellem dig, som ægtefælle, hendes andet barn, eller kan bestemmes at skulle tilfalde en tredje. Din kone kan selv bestemme denne fordeling i testamente.

Jeg håber ovenstående besvarede dine spørgsmål.

Hvis du har brug for yderligere råd og vejledning, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret.

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.