Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad betyder den nye lov om ligestilling i digital post for mig?

Kære Monica Kromann

Jeg har sammen med min ekskone tre børn. Børnene har bopæl hos min ekskone, men vi har fælles forældremyndighed over børnene, og jeg oplever, at vi generelt har et godt forældresamarbejde.

Jeg har oplevet, at breve i e-Boks om vores fælles børn alene er blevet sendt til min ekskones e-Boks – til trods for at vi deler forældremyndigheden.

Jeg har læst, at Folketinget har vedtaget en ny lov om ligestilling i digital post. Jeg er nu nysgerrig på at høre, hvilken betydning denne nye lov har for mig? Vil jeg fremover modtage digital post om forhold vedrørende mine børn på linje med min ekskone?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

 

Martin


Svar:

Kære Martin

Tak for dit aktuelle og relevante spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Folketinget vedtog den 16. marts 2021 endeligt en lov, som skal sikre ligestilling i den måde, som forældre modtager digital post omhandlende fælles børn fra det offentlige på. Loven betyder, at når et barn skal skrives op til dagtilbud eller skole, så vil brevene fremover havne i både mor og fars e-Boks.

Tidligere er den digitale post fra det offentlige alene gået til den ene forælder.

Formålet med loven er at fremme ligestilling mellem forældrene ved at sikre, at begge forældre fremover får beskederne om deres børn fra f.eks. børnehave, skole eller tandlæge. I mange familier deler forældrene ansvaret, og de praktiske opgaver der er, når man har børn. Loven skal særligt give fædrene bedre mulighed for at tage aktivt del i deres barns liv og hverdag.

Forpligtelsen til at sende digital post om et fælles barn til begge forældre har ikke været tydelig nok i lovgivningen, hvorfor der hidtil har været en accept af, at det var tilstrækkeligt, at myndighederne sendte meddelelserne til den ene forældre, når forældrene bor sammen.

Helt konkret betyder loven, at offentlige myndigheder som udgangspunkt skal sende den digitale post til begge forældre, der vedrører et fælles barns forhold, og som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn.

Loven betyder derfor konkret for dig, at både du og din ekskone vil modtage beskeder i jeres e-Boks fra det offentlige, idet I har fælles forældremyndighed over børnene. Dette gælder uanset, om forældrene bor sammen eller ej.

Loven vil træde i kraft i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning. Dette forventes at være i november 2021, hvor myndighederne i forvejen skal tilpasse deres underliggende it-systemer.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.