Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg få min udenlandske ægtefælle med til Danmark?

Kære Monica

Jeg skriver til dig, da jeg står i den situation, at jeg efter flere års ophold i udlandet skal flytte tilbage til Danmark. Under mit udlandsophold, uden for EU, er jeg blevet gift med en udenlandsk kvinde. Vi har på nuværende tidspunkt ingen børn.

Mit spørgsmål til dig er, om der er mulighed for, at min ægtefælle kan flytte med mig til Danmark?

Med venlig hilsen

Udlandsdanskeren


Svar:

Kære Udlandsdansker

Tak for dit spørgsmål til min brevkasse.

Det er muligt for dig at få din ægtefælle med til Danmark, hvis I opfylder de betingelser, som lovgivningen på området for ægtefællesammenføring kræver. I det følgende vil jeg beskrive nogle af de overordnede betingelser, som skal være opfyldte.

Det er først og fremmest et krav, at I begge er fyldt 24 år, at I har indgået gyldigt ægteskab og at ægteskabet ikke er indgået udelukkende for at opnå opholdstilladelse.

Herudover skal I opfylde det nye integrationskrav, som Folketinget vedtog den 4. juni 2018. For at din ægtefælle og dig kan få ægtefællesammenføring, er det et krav, at I opfylder 4 ud af 6 af betingelserne i integrationskravet. Den ene betingelse er obligatorisk, og det er en betingelse om, at den person der ønsker at få sin ægtefælle til Danmark, skal have bestået en prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller et højere niveau. Et eksamensbevis fra folkeskolen hvoraf det fremgår, at du har bestået faget dansk vil formentlig være tilstrækkeligt. De resterende 5 betingelser hvoraf I skal opfylde 3 for at opnå ægtefællesammenføring er:

  • Din ægtefælle skal kunne dansk eller engelsk på et nogenlunde niveau.
  • Din ægtefælle skal have arbejdet i mindst 3 af de seneste 5 år.
  • Din ægtefælle skal have en uddannelse på minimum 1 år.
  • Du skal have arbejdet i Danmark i mindst 5 år.
  • Du skal have en uddannelse på minimum 6 år hvoraf 1 år skal være ud over folkeskolen. 

Ud over integrationskravet er der en række andre betingelser, som I også skal opfylde. Det er blandt andet et krav, at din ægtefælle har haft minimum et lovligt besøg i Danmark, at du kan stille en bolig til rådighed for jer, at du kan stille en økonomisk sikkerhed på kr. 100.000,- og at din ægtefælle består 2 danskprøver i løbet af hendes første 9 måneder i Danmark.

I forhold til kravet om, at du skal stille en bolig til rådighed, så er det yderligere en betingelse, at denne bolig ikke må være beliggende i et område der fremgår af den officielle liste over udsatte boligområder.

Det er tillige et krav, at du er selvforsørgende og ikke tidligere har været dømt for personfarlig kriminalitet mod en ægtefælle eller samlevende.  

I praksis fungerer ægtefællesammenføring nemmest på den måde, at du flytter til Danmark og indgiver ansøgningen imens, du bor i Danmark. Der er på nuværende tidspunkt en sagsbehandlingstid på omkring 10 måneder, og der er et gebyr på kr. 6.700,- for at ansøge.

Hvis din ægtefælle ønsker at opholde sig i Danmark sammen med dig imens, at ansøgningen om ægtefællesammenføring bliver behandlet, så har hun mulighed for at søge om tilladelse til et såkaldt processuelt ophold. Et processuelt ophold betyder, at din ægtefælle har tilladelse til at bo i Danmark imens hendes ansøgning om ægtefællesammenføring bliver behandlet. I skal dog være opmærksomme på, at din ægtefælle som udgangspunkt ikke har tilladelse til at arbejde i Danmark i denne periode.

Jeg håber, at ovenstående var svar på dit spørgsmål, og at det lykkes for dig at få din ægtefælle med til Danmark.

Såfremt du har brug for yderligere vejledning eller assistance i forbindelse med din forestående ansøgning om ægtefællesammenføring, så råder jeg dig til at kontakte en advokat eller søge vejledning hos Udlændingestyrelsen.

Med venlig hilsen.

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.