Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan vi give vores datter en lav husleje?

Kære Monica Kromann

Vores datter blev sidste sommer optaget på sit drømmestudie på Aarhus Universitet. Hun fandt derfor et værelse i en lejlighed i Aarhus centrum, hvor hun kort tid før studiestart flyttede ind. Desværre viste det sig efter kort tid, at boligforholdene ikke var velfungerende, hvorfor vi besluttede at købe en lejlighed til hende, således at vi kunne sikre hende gode boligforhold under hendes studietid i Aarhus.

Vi er nu blevet i tvivl om, hvorvidt vi skal lave en lejekontrakt, da det jo er vores datter. Derudover er vi i tvivl om, hvorvidt der er andre forhold, som vi bør være opmærksomme på som udlejere?

På forhånd tak.

 

Med venlig hilsen

Forældrene


Svar:

Kære Forældre,

Tak for jeres gode spørgsmål som jeg vil besvare i det følgende.

Der er naturligvis flere forhold, som man skal være opmærksom på, når man erhverver en lejlighed med det formål at leje den ud - og situationen er som udgangspunkt heller ikke anderledes, selvom lejer er jeres datter.

Først og fremmest bør I gøre jer bekendt med ejerforeningsvedtægterne, såfremt I ikke allerede har gjort dette. Det kan f.eks. fremgå af vedtægterne, at ejerforeningen forbyder udlejning af ejendommen, at bestyrelsen skal godkende en lejer forud for indgåelse af lejeaftalen. Der kan også være særlige regler vedrørende fremleje eller erhvervelse af husdyr. Ejendomsmægleren eller jeres advokat vil dog i langt de fleste situationer have oplyst om vedtægternes indhold i forbindelse med købsaftalens underskrivelse.

Det er ikke en betingelse for udleje, at der udarbejdes en lejekontrakt, idet jeg dog ikke anbefaler, at en lejer flytter ind, uden at der er underskrevet en gyldig lejekontrakt. Såfremt der ikke foreligger en gyldig lejekontrakt, bor lejer under lejelovens almindelige regler, hvorfor der ikke kan fastsættes særlige forpligtelser i lejeforholdet.

Derudover er det en forudsætning, for at jeres datter kan få boligsikring, at der oprettes en skriftlig lejekontakt, idet jeres datter skal kunne fremvise dokumentation for lejeaftalen og den aftalte husleje ved ansøgningen om boligsikring. Jeg vil derfor anbefale jer at oprette en lejekontrakt snarest muligt.

Det kan måske være fristende at tilbyde jeres datter en fordelagtig husleje, som en støtte under studietiden. I skal dog være påpasselige hermed.

Når man udlejer en bolig, vil man blive beskattet af lejeindtægterne herfra svarende til markedslejen, uanset om man har aftalt en lavere husleje. Det er derfor også altid en god idé at undersøge huslejeniveauet i området, inden man erhverver en lejlighed. Hvis man ikke er vant til at udleje, kan man få en særlig forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse hos Huslejenævnet, ligesom man kan rette henvendelse til SKAT og for en bindende tilkendegivelse. Derudover bør man gøre sig bekendt med reglerne om fastsættelsen af huslejens størrelse i lejelovgivningen.

Såfremt I vælger at aftale en lavere leje end markedslejen, vil I dermed blive beskattet af en fiktiv, ikke-modtaget lejebetaling svarende til markedslejen. Derudover vil jeres datter også risikere en ekstra beskatning, fordi den ikke-betalte husleje vil blive anset som en gave i skatteretlig henseende. I det omfang gaven beløbsmæssigt overstiger den skattefrie bundgrænse for gaver mellem forældre og børn, som i 2016 udgør kr. 61.500,-, skal jeres datter betale 15 % i gaveafgift.

Kontakt eventuel en advokat med speciale i lejeret, som vil kunne være jer behjælpelige med at få udarbejdet en juridisk holdbar lejekontrakt.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres relevante spørgsmål og ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.